TRAINEE PROGRAM: Magistrát hlavného mesta SR Bratislava

 • Kdekoľvek

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne nám. č. 1,  814 99  Bratislava, vyhlasuje výberové konanie: Trainee program pre študentov VŠ v Sekcii sociálnych vecí, kultúry, školstva a športu Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Miesto výkonu práce:
Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, Sekcii sociálnych vecí, kultúry, školstva a športu, Primaciálne námestie 1,  814 99  Bratislava

Rámcová náplň práce:

 1. Spolupráca pri príprave a tvorbe koncepčných materiálov oddelenia sociálnych vecí.
 2. Administratívne práce spojené s činnosťou oddelenia kultúry, školstva a športu, súvisiace s grantovými programami oddelenia a projektami Mestského parlamentu mladých.
 3. Spolupráca pri činnosti sociálnej pomoci klientom ubytovne Fortuna.

Požiadavky na vzdelanie a znalosti:

 1. Študenti VŠ (4. – 6. ročník) so zameraním na kulturológiu, sociálnu prácu, pedagogiku, psychológiu, marketing a manažment.
 2. Znalosť anglického jazyka.
 3. Bezúhonnosť.
 4. Komunikatívnosť, samostatnosť, spoľahlivosť, precíznosť, flexibilita, odolnosť voči stresu, organizačné schopnosti, koncepčné myslenie.

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov:

 1. Žiadosť o zaradenie do výberového konania.
 2. Životopis v slovenskom jazyku.
 3. Potvrdenie o návšteve školy.
 4. Motivačný list.
 5. Súhlas so spracúvaním osobných údajov v zmysle § 11 ods. 4  Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Druh pracovného pomeru: Na dohodu.

Ponúkaný plat: 
Dohodou.

Doba trvania: 
máj – september 2017

Žiadosti spolu s požadovanými dokladmi a materiálmi doručte v zalepenej obálke (s uvedeným platným telefónnym a e-mailovým kontaktom) s označením „Výberové konanie – Trainee program SSV – neotvárať“, najneskôr do 01.04. 2017 na adresu:
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
oddelenie ľudských zdrojov
Primaciálne nám. č. 1
814 99  Bratislava 1

V prípade otázok kontaktuj: olz@bratislava.sk

 

Ďalšie Trainee programy nájdete TU!