Úrad na ochranu osobných údajov SR: Štátny radca, odbor správnych konaní