Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu: generálny štátny radca