MS SR: Vedúci ekonomicko-prevádzkového oddelenia

Názov www stránky Úrad pre správu zaisteného majetku

Základná zložka mzdy (v hrubom): 2100 € za mesiac

Náplň (druh) práce:
Riadenie a kontrola zamestnancov na ekonomicko-prevádzkovom oddelení. Zodpovednosť za plnenie zadaných úloh a za výkon agendy na oddelení v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi . Vedenie a metodické usmerňovanie a kontrola zamestnancov na úsekoch účtovníctva, mzdového účtovníctva, rozpočtovania , verejného obstarávania, agendy štátnej pokladnice, evidencie majetku a údržby budov.

Požadované vzdelanie: Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

Dĺžka praxe: aspoň 3 roky

Všeobecné spôsobilosti:

 • analyzovanie a riešenie problémov
 • finančná a ekonomická gramotnosť
 • informačná gramotnosť
 • komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • matematická gramotnosť
 • organizovanie a plánovanie práce
 • pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • technická gramotnosť
 • vedenie ľudí

Počítače:
Internet – pokročilá
Microsoft Word – pokročilá
Microsoft Excel – pokročilá
Microsoft Outlook – pokročilá
Microsoft PowerPoint – elementárna

Osobnostné predpoklady:

 • analytické myslenie
 • cieľavedomosť
 • komunikatívnosť
 • precíznosť (presnosť)

POSLAŤ ŽIVOTOPIS

 

Disclaimer: EURACTIV Slovensko nie je zodpovedný za obsah zverejnenej pracovnej ponuky.

To apply for this job please visit www.istp.sk.