Pracovné ponuky v Úrad vlády SR

Názov www stránky Úrad vlády SR

Zástupca vedúceho oddelenia pre európske záležitosti a Deputy Sherpa


Miesto práce:
Bratislava I, Bratislava-Staré Mesto
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Mzdové podmienky (brutto): 1 178,5 – 2 357 EUR/mesiac

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
Veríš, že budúcnosť Slovenska leží v EÚ, a že najúspešnejšie Slovensko je pro-európske Slovensko? Veríš v to, že Slovensko má byť čoraz aktívnejším členom Únie a prinášať za európsky stôl vlastné návrhy aj riešenia? Chceš pomôcť rozvíjať vzťahy s ďalšími krajinami v EÚ? Hľadáš zmysluplnú prácu? Rád pomáhaš zlepšovať veci? Rád bývaš na počiatku niečoho nového? Rád sa pozeráš na veci z nadhľadu a toho, čo je dobré pre celé Slovensko? Veríš, že aj práca v štátnej správe môže byť zaujímavá?

Poď pomôcť spolu-vytvoriť novovznikajúce oddelenie európskych záležitostí na Úrade vlády s ambíciou prispieť k efektívnemu presadzovaniu záujmov Slovenska na tých formátoch, ktorých sa zúčastňuje predseda vlády. Táto nová štruktúra bude kopírovať analogické štruktúry na Úradoch vlád v ostatných členských krajinách EÚ. Posledné roky priniesli do fungovania Únie viaceré zmeny. Jednou z nich je aj výrazný nárast frekvencie summitov, ktoré tak kladú zvýšené nároky na to, ako sú lídri jednotlivých členských štátov zdatní v európskych témach, a do akej hĺbky sú schopní v rokovaniach ísť. Osud celej Únie leží v rukách európskych lídrov. Rozhodnutia v Únii sú často komplexné, majú zásadné dopady a niekedy ich treba prijímať rýchlo, čo môžu len lídri. To so sebou nesie obrovskú zodpovednosť. Napríklad zodpovednosť za to, s akým rozpočtom bude Únia fungovať najbližších 7 rokov, alebo či bude do roku 2050 klimaticky-neutrálna. Táto nová štruktúra by tak vhodným spôsobom mala doplniť existujúci mechanizmus koordinácie európskych záležitostí, ktorého nositeľom je Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí.

Tvojimi hlavnými úlohami budú:

 • Participácia na tvorbe systému fungovania oddelenia pre európske záležitosti Úradu vlády SR v rámci existujúceho mechanizmu koordinácie európskych záležitostí, ktorý zastrešuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (účasť za Úrad vlády SR na zasadnutí Komisie pre európske záležitosti).
 • Zastupovanie vedúceho oddelenia vo vzťahu k partnerom v SR (Kancelária prezidentky SR; NR SR; ministerstvá; ostatné orgány štátnej správy; profesíjne a iné inštitúcie; kancelárie poslancov Európskeho parlamentu, a pod.).
 • Zastupovanie pozície „Sherpa“ („Deputy Sherpa“) vo vzťahu k zahraničným partnerom v EÚ („Deputy Sherpa“ z ostatných členských krajín EÚ; inštitúcie EÚ – Európska komisia, Rada, Európsky parlament; zastupiteľské úrady akreditované pre SR (ambasády na Slovensku); zástupcovia medzinárodných organizácií, obchodných komôr, pôsobiaci na Slovensku, a pod.).
 • Sledovanie tém týkajúcich sa agendy Coreper 1 a príprava strategických, analytických dokumentov a dokumentov politík za túto agendu.
 • Podieľanie sa na manažmente prípravy, v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí, na zasadnutia Európskej rady, aj neformálne summity a s tým súvisiacich prípravných formátov, expertných brífingov, a pod.
 • Podieľanie sa na rozvoji bilaterálnych vzťahov, regionálnej spolupráce a tematických koalícií v rámci EÚ na úrovni predsedu vlády.

Zamestnanecké výhody, benefity

 • Možnosť byť a pomáhať spoluformovať kľúčové rozhodnutia, ktoré sa týkajú slovenských záujmov v EÚ.
 • Príležitosť napomôcť rozvíjať vzťahy s ďalšími členskými štátmi v EÚ na tej najvyššej úrovni.
 • Príležitosť zohrať kľúčovú úlohu v úspešnom budovaní efektívneho tímu profesionálov, ktorí sa usilujú o pozitívnu zmenu.
 • Transparentnosť a otvorená komunikácia.
 • Možnosti pre osobný rozvoj (kurzy, tréningy, mentoring, a pod.)
 • Výkonnostné odmeny.
 • Možnosť práce z domu aj po pandémii.
 • Príspevky na DDS, rekreáciu, MultiSport kartu, dopravu do zamestnania.
 • Úväzok 37,5 h týždenne.
 • Pružný pracovný čas.
 • Základná výmera dovolenky 5 týždňov; zamestnancovi, ktorý do konca príslušného kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 rokov veku a zamestnancovi, ktorý sa trvale stará o dieťa patrí dovolenka v dĺžke 6 týždňov.
 • 1 deň voľna/polrok nad rámec základnej výmery dovolenky navyše.
 • Finančné benefity pri významných súkromných udalostiach zamestnanca (napr. pri životnom jubileu, narodení dieťaťa,…).
 • Vitamínové prípravky a výživové doplnky v súhrnnej sume do 50€ dvakrát ročne.

Informácie o výberovom konaní
AK ŤA NAŠA PONUKA OSLOVILA, DO VÝBEROVÉHO KONANIA JE MOŽNÉ PRIHLÁSIŤ SA PROSTREDNÍCTVOM STRÁNKY: https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/30637

Na uvedenej stránke nájdete aj viac informácií ohľadom obsadzovaného miesta, možnostiach prihlásenia a presnú špecifikáciu potrebných dokladov a dokumentov pre prihlásenie.

PRIHLÁSIŤ SA DO VÝBEROVÉHO KONANIA CEZ PORTÁL EURACTIV.SK NIE JE MOŽNÉ!!!

Výberové konanie pozostáva z nasledovných krokov:
• Písomný test na overenie odborných znalostí
• Písomný test na overenie úrovne ovládania cudzieho jazyka
• Osobný pohovor na overenie schopností a osobnostných vlastností

Termín na prihlásenie sa do výberového konania je: 02.07.2021

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním: vysokoškolské II. stupňa
Jazykové znalosti: Anglický jazyk – Pokročilý (C1)
Počet rokov praxe: 6

Na obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste sa predpokladajú nasledovné osobnostné predpoklady a očakávania:

 • nadšenie pre EÚ a záujem na tom, aby bolo Slovensko modernou pro-európskou krajinou
 • preukázateľné leadership zručnosti alebo skúsenosti (implementácia zmeny, resp. vytváranie niečoho nového)
 • odvaha robiť veci inak a vytrvalosť
 • zodpovednosť a doťahovanie vecí do konca („goal-driven“)
 • záujem učiť sa a neustále sa zlepšovať
 • tímovosť
 • porozumenie fungovaniu EÚ (inštitúcie EÚ, proces prijímania rozhodnutí a úloha Európskej rady v nich, v rámci Coreper 1) a kvalitný prehľad o aktuálnych európskych témach, praktické skúsenosti výhodou
 • schopnosť strategicky uvažovať (vedieť popísať problém, navrhnúť policy riešenie)
 • schopnosť syntetizovať informácie (jednoducho popísať aj zložité témy)
 • schopnosť písať strategické, policy a analytické podklady k EÚ témam
 • s dobrými IT zručnosťami (minimálne práca s MS Excel a tvorba prezentácie v PowerPointe) a so schopnosťou analyzovať dáta
 • schopnosť dávať a prijímať spätnú väzbu
 • chcieť prispievať k dobrým rozhodnutiam
 • so silnou osobnou integritou a EQ

_______________________________

Junior analytik pre politiky EÚ

Miesto práce: Bratislava I, Bratislava-Staré Mesto
Druh pracovného pomeru: plný úväzok
Mzdové podmienky (brutto): 1 178,5 – 2 357 EUR/mesiac

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
Veríš, že budúcnosť Slovenska leží v EÚ, a že najúspešnejšie Slovensko je pro-európske Slovensko? Veríš v to, že Slovensko má byť čoraz aktívnejším členom Únie a prinášať za európsky stôl vlastné návrhy aj riešenia? Chceš pomôcť rozvíjať vzťahy s ďalšími krajinami v EÚ? Hľadáš zmysluplnú prácu? Rád pomáhaš zlepšovať veci? Rád bývaš na počiatku niečoho nového? Rád sa pozeráš na veci z nadhľadu a toho, čo je dobré pre celé Slovensko? Veríš, že aj práca v štátnej správe môže byť zaujímavá?

Poď pomôcť spolu-vytvoriť novovznikajúce oddelenie európskych záležitostí na Úrade vlády s ambíciou prispieť k efektívnemu presadzovaniu záujmov Slovenska na tých formátoch, ktorých sa zúčastňuje predseda vlády. Táto nová štruktúra bude kopírovať analogické štruktúry na Úradoch vlád v ostatných členských krajinách EÚ. Posledné roky priniesli do fungovania Únie viaceré zmeny. Jednou z nich je aj výrazný nárast frekvencie summitov, ktoré tak kladú zvýšené nároky na to, ako sú lídri jednotlivých členských štátov zdatní v európskych témach, a do akej hĺbky sú schopní v rokovaniach ísť. Osud celej Únie leží v rukách európskych lídrov. Rozhodnutia v Únii sú často komplexné, majú zásadné dopady a niekedy ich treba prijímať rýchlo, čo môžu len lídri. To so sebou nesie obrovskú zodpovednosť. Napríklad zodpovednosť za to, s akým rozpočtom bude Únia fungovať najbližších 7 rokov, alebo či bude do roku 2050 klimaticky-neutrálna. Táto nová štruktúra by tak vhodným spôsobom mala doplniť existujúci mechanizmus koordinácie európskych záležitostí, ktorého nositeľom je Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí.

Tvojimi hlavnými úlohami budú:

 • Príprava strategických, analytických dokumentov a dokumentov politík.
 • Odborná a administratívna podpora pre tím oddelenia vo vzťahu k partnerom v SR (Kancelária prezidentky SR; NR SR; ministerstvá; ostatné orgány štátnej správy; profesijné a iné inštitúcie; kancelárie poslancov Európskeho parlamentu, a pod.).
 • Odborná a administratívna podpora pre tím oddelenia vo vzťahu k zahraničným partnerom v EÚ („Sherpa a Deputy Sherpa“; inštitúcie EÚ – Európska komisia, Rada, Európsky parlament; zastupiteľské úrady akreditované pre SR (ambasády na Slovensku); zástupcovia medzinárodných organizácií, obchodných komôr, pôsobiaci na Slovensku, a pod.).
 • Procesné a administratívne úlohy súvisiace s organizáciou, prípravou na rokovania na úrovni „Sherpov“ a s tým súvisiacich formátov a spravodajstvo z týchto stretnutí.
 • Sledovanie tém agendy Coreper 1 a Coreper 2 a ich ďalšie spracovanie podľa potrieb tímu.
 • Odborná a administratívna podpora pre rozvoj bilaterálnych vzťahov, regionálnej spolupráce a tematických koalícií v rámci EÚ na úrovni predsedu vlády.
 • V spolupráci s komunikačným tímom Úradu vlády SR podpora pre zrozumiteľnú komunikáciu európskych tém a priorít Slovenska v nich v rámci európskej agendy predsedu vlády.

Zamestnanecké výhody, benefity

 • Možnosť byť a pomáhať spoluformovať kľúčové rozhodnutia, ktoré sa týkajú slovenských záujmov v EÚ.
 • Príležitosť napomôcť rozvíjať vzťahy s ďalšími členskými štátmi v EÚ na tej najvyššej úrovni.
 • Príležitosť zohrať kľúčovú úlohu v úspešnom budovaní efektívneho tímu profesionálov, ktorí sa usilujú o pozitívnu zmenu.
 • Transparentnosť a otvorená komunikácia.
 • Možnosti pre osobný rozvoj (kurzy, tréningy, mentoring, a pod.)
 • Výkonnostné odmeny.
 • Možnosť práce z domu aj po pandémii.
 • Príspevky na DDS, rekreáciu, MultiSport kartu, dopravu do zamestnania.
 • Úväzok 37,5 h týždenne.
 • Pružný pracovný čas.
 • Základná výmera dovolenky 5 týždňov; zamestnancovi, ktorý do konca príslušného kalendárneho roka dovŕši najmenej 33 rokov veku a zamestnancovi, ktorý sa trvale stará o dieťa patrí dovolenka v dĺžke 6 týždňov.
 • 1 deň voľna/polrok nad rámec základnej výmery dovolenky navyše.
 • Finančné benefity pri významných súkromných udalostiach zamestnanca (napr. pri životnom jubileu, narodení dieťaťa,…).
 • Vitamínové prípravky a výživové doplnky v súhrnnej sume do 50€ dvakrát ročne.

Informácie o výberovom konaní
AK ŤA NAŠA PONUKA OSLOVILA, DO VÝBEROVÉHO KONANIA JE MOŽNÉ PRIHLÁSIŤ SA PROSTREDNÍCTVOM STRÁNKY:
https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/30635

Na uvedenej stránke nájdete aj viac informácií ohľadom obsadzovaného miesta, možnostiach prihlásenia a presnú špecifikáciu potrebných dokladov a dokumentov pre prihlásenie.

PRIHLÁSIŤ SA DO VÝBEROVÉHO KONANIA CEZ PORTÁL EURACTIV.SK NIE JE MOŽNÉ!!!

Výberové konanie pozostáva z nasledovných krokov:
• Písomný test na overenie odborných znalostí
• Písomný test na overenie úrovne ovládania cudzieho jazyka
• Osobný pohovor na overenie schopností a osobnostných vlastností

Termín na prihlásenie sa do výberového konania je: 02. 07. 2021

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním: vysokoškolské II. stupňa
Jazykové znalosti: Anglický jazyk – Pokročilý (C1)

Osobnostné predpoklady a zručnosti:
Pracovné zameranie vhodné aj pre uchádzačov, ktorí nedávno ukončili vysokoškolské štúdium

Na obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste sa predpokladajú nasledovné osobnostné predpoklady a očakávania:

 • nadšenie pre EÚ a záujem na to, aby bolo Slovensko modernou pro-európskou krajinou
 • odvaha robiť veci inak a vytrvalosť
 • zodpovednosť a doťahovanie vecí do konca („goal-driven“)
 • záujem učiť sa a neustále sa zlepšovať
 • tímovosť
 • základné porozumenie fungovania EÚ (inštitúcie EÚ, proces prijímania rozhodnutí a úloha Európskej rady v nich, témy v rámci Coreper 1 a Coreper 2) a prehľad o aktuálnych európskych témach
 • schopnosť syntetizovať informácie (jednoducho popísať aj zložité témy)
 • schopnosť písať policy a analytické podklady k EÚ témam
 • s dobrými IT zručnosťami (minimálne práca s MS Excel a tvorba prezentácie v PowerPointe) a so schopnosťou analyzovať dáta
 • schopnosť dávať a prijímať spätnú väzbu
 • chcieť prispievať k dobrým rozhodnutiam
 • so silnou osobnou integritou a EQ

 

Disclaimer: EURACTIV Slovensko nie je zodpovedný za obsah zverejnenej pracovnej ponuky.

To apply for this job please visit open.slovensko.sk.