Úrad vlády SR: Finančný/á manažér/ka

Úrad vlády SR

Miesto: Bratislava
Nástup: Ihneď (dohodou)
Typ pracovnej ponuky: Trvalý pracovný pomer
Mesačná odmena: od 1400 €

Kto sme a čo robíme: 

 • Sme nová jednotka v rámci Úradu vlády, ale máme záujem byť jedným z najlepších tímov v štátnej správe. Práca u nás je a bude zaujímavá a s dosahmi na budúcnosť našej krajiny, nielen v ekonomickej oblasti.
 • Sekcia výskumu, vývoja a inovácií na Úrade vlády zodpovedá za investície vo výške 630mil. Eur z Plánu obnovy.
 • Zodpovedáme aj za prípravu reformy riadenia inovačnej a technologickej politiky a Národnej stratégie výskumu, vývoja a inovácií.
 • Úlohou nášho tímu na Odbore programov je nastavenie sprostredkovateľských zmlúv s rezortami zodpovednými za implementáciu jednotlivých investícií Komponentu 9 a v spolupráci s nimi manažment individuálnych výziev.
 • Zabezpečujeme tiež súlad s pravidlami štátnej pomoci a iné potrebné aspekty implementácie prostriedkov Plánu obnovy.

Čo u nás budeš robiť:

 • Zodpovedať za finančný manažment Komponentu 9 Plánu obnovy a odolnosti (výskum, vývoj a inovácie), čo zahŕňa:
 • Finančné riadenie Komponentu 9, plánovanie a sledovanie čerpania rozpočtu v súlade platným systémom riadenia a implementácie Plánu obnovy.
 • Príprava žiadostí o platbu a kontrola čerpania rozpočtu.
 • Komunikácia so sprostredkovateľmi a partnermi, výkon administratívnej finančnej kontroly žiadostí o platbu, výkon finančnej kontroly na mieste u sprostredkovateľov a prijímateľov, spolupráca pri tvorbe a aktualizácii  dokumentácie súvisiacej s procesmi implementácie a finančného riadenia.

Dobrý finančný manažér by mal:

 • mať vzdelanie vysokoškolské II. stupňa (teda pozícia nie je vhodná pre absolventa VŠ), s finančným, ekonomickým alebo účtovným zameraním
 • manažérske a organizačné schopnosti; zodpovednosť;
 • samostatnosť a schopnosť určovať priority; dobré komunikačné schopnosti a schopnosť tímovej spolupráce; iniciatíva; záujem o odborný rast.
 • Skúsenosť s programami EÚ pre výskum, vývoj, inovácie, vzdelávanie (napríklad Horizont) alebo inými podobnými programami je veľmi vítaná
 • Vítaná tiež prax v oblasti poskytovania štátnej pomoci a manažmentom verejných financií

Výhody práce u nás:

 • Pomocou participácie na príprave schém a spôsobov financovania výskumu, vývoja a inovácií pomôžeš transformovať Slovensko na inovatívnejšiu a konkurencieschopnejšiu ekonomiku.
 • Poskytneme ti kvalitné vzdelávanie cez kurzy podľa tvojich potrieb.
 • Sme štátna inštitúcia, ale máme start-upovú kultúru a podmienky pre kreativitu a vlastné iniciatívne projekty.
 • Veľa sa naučíš a budeš pracovať v jednej z najlepších organizácií v štátnej správe.

VIAC INFO A PRIHLÁSENIE

 

Disclaimer: EURACTIV Slovensko nie je zodpovedný za obsah zverejnenej pracovnej ponuky.

 

To apply for this job please visit growni.sk.