Útvar hodnoty za peniaze: Analytik/Analytička Hodnoty za peniaze

 • Kdekoľvek

Staňte sa analytikom/konzultantom v štátnej správe a súčasťou tímu, ktorý mení prístup, akým štát nakladá s verejnými zdrojmi.

 

Vašou úlohou bude zlepšiť výsledky slovenského verejného sektora, a to prostredníctvom revízie verejných výdavkov a analýzami na rôzne témy verejného záujmu. Prácu tvorí spektrum činností od zberu a analýzy dát, cez tvorbu opatrení identifikovaných problémov, vrátane prezentácie výsledkov medzirezortným partnerom , či (odbornej) verejnosti.

Prostredníctvom pestrej škály investičných projektov a oblastí, ktoré sú posudzované prostredníctvom revízie výdavkov budete mať príležitosť kontinuálne spoznávať a prehlbovať svoje znalosti v nových oblastiach. Budete súčasťou jedného z projektových tímov, ktoré vedú skúsení tím-lídri.

 

Náplň práce

 • Zber a analýza dát,
 • Identifikácia problému a jeho riešenia,
 • Komunikácia a spolupráca s medzirezortnými partnermi,
 • Samostatná analytická práca,
 • Príprava analýz, podkladov, prezentácií,
 • Spolupráca s medzinárodnými inštitúciami (MMF, EK, OECD) a odbornou verejnosťou .

 

Odborné požiadavky

 • Vysokoškolské vzdelanie ekonomického, matematického zamerania, verejnej politiky, alebo príbuzných odborov,
 • Záujem o verejné politiky a prácu s dátami,
 • Výstižné a zrozumiteľné písanie doplnené vhodnou prezentáciou dát,
 • Schopnosť rýchlo sa zorientovať v novej problematike,
 • Znalosť databáz a štatistických programov ako ST AT A, MAT LAB, R alebo E-views výhodou,
 • Zodpovednosť, aktívny prístup k riešeniu úloh,
 • Plynulá komunikácia v angličtine.

 

Na ÚHP dbáme na odborný rozvoj našich zamestnancov, ktorých pravidelne vysielame na školenia Medzinárodného menového fondu a špičkových svetových univerzít, alebo pre nich pripravujeme zahraničné stáže.

Ak Vás ponuka zaujala, prosím zašlite nám svoje CV prostredníctvom  online formulára.

 

Absolventom najlepších zahraničných škôl navyše ponúkame možnosť získať podporu do 10 000 € prostredníctvom schémy  Návraty, ak spĺňajú stanovené  podmienky.

 

Kto sme

 Útvar hodnoty za peniaze zastrešuje aktivity Ministerstva financií, ktoré podporujú prijímanie dobrých rozhodnutí vo verejnom záujme a zlepšujú tak výsledky slovenského verejného sektora. Ide najmä o reformu pravidiel, nastavenie procesov a posilnenie inštitúcií. Hlavným i výstupmi ÚHP sú revízie verejných výdavkov a ad-hoc analýzy.