VIA IURIS: koordinátorka/koordinátor pre program “Občianska spoločnosť”

VIA IURIS: koordinátorka alebo koordinátor pre program ,,Občianska spoločnosť”

Dokedy: 20. január 2019
Kde: Pezinok
Kedy: 1. február 2019
Program “Občianska spoločnosť” sa venuje obrane občianskeho sektora. Partnermi pre program sú Rada mládeže Slovenska a Centrum pre filantropiu.

Popis práce, zodpovednosti a úlohy
Projektová koordinátorka alebo koordinátor sa bude podieľať na všetkých aktivitách VIA IURIS, ktoré do tohto programu spadajú.
Primárne, ale nie len, sa bude venovať vytvoreniu a fungovaniu novej platformy mimovládnych neziskových organizácií, čo zahŕňa napríklad zabezpečovanie kontaktu s členskými subjektmi, sledovanie a zabezpečovanie plnenia dlhodobého projektového plánu činnosti, vedenie a napĺnanie agendy platformy, organizovanie stretnutí členských organizácií, či odborné a verejné diskusie, a pod.
Projektová koordinátorka alebo koordinátor bude spracovávať analytické materiály týkajúce sa rôznych aspektov fungovania a činnosti občianskeho sektoru. V prípade potreby môže vystupovať pre médiá alebo na verejných podujatiach.

Ponúkaný plat

 • od 1 200 EUR/mesiac (plný úväzok, živnosť)

Požiadavky na uchádzačku alebo uchádzača

 • Vzdelanie
  – SŠ (s maturitou), príp. vyššie (VŠ I. stupňa, VŠ II. stupňa)
 • Profesionálne zručnosti
  – Dokonalé ovládanie slovenčiny slovom aj písmom
  – Anglický jazyk na pokročilej úrovni
  – Organizačné schopnosti / skúsenosti
  – MS Office (Word, Excel, Outlook, Access) alebo ekvivalentné
 • Prax
  – Uvedená pozícia je vhodná aj pre absolventa
 • Osobnostné predpoklady
  – Do nášho tímu hľadáme človeka, ktorý chce meniť svet a verí misii VIA IURIS. Hľadáme človeka s organizačnými schopnosťami a záujmom o problematiku občianskej spoločnosti, fungovanie občianskych organizácií a iniciatív. Hľadáme tímového hráča/hráčku, ktorý/á sa nebojí zodpovednosti a má k riešeniu problémov pozitívny prístup. Kandidát/-ka by mal/-a byť pripravený/-á na prácu vo vysokom tempe a zvládať svoje úlohy načas, zodpovedne a spoľahlivo. Hľadá kreatívne riešenia, je iniciatívny/-a a vlastnými zručnosťami prispieva k rozvoju organizácie.

Ostatné profesionálne predpoklady

 • Predchádzajúca skúsenosť s prípravou projektov a reportov výhodou
 • Znalosť slovenského neziskového sektora výhodou
 • Právne vzdelanie výhodou
 • Všeobecný spoločensko-politický rozhľad

Doplňujúce požiadavky
Spolu so životopisom prosíme uchádzačov o zaslanie jednostranového motivačného listu v slovenskom jazyku so svojím osobným a profesným príbehom, v ktorom tiež popíšu, ako chcú prispieť k činnosti VIA IURIS a minimálne jednu referenciu (meno, telefónne číslo). Podklady prosíme zaslať do 20. Januára 2019 elektronicky vo formáte PDF na adresu konkurz@viaiuris.sk, ako predmet e-mailu prosím uveďte „Platforma MNO“.

Stručný popis organizácie 
VIA IURIS robí zo Slovenska krajinu, kde ľudia nie sú voči moci bezmocní. Usilujeme o to, aby sa verejnosť mohla efektívne zúčastňovať na správe vecí verejných. Vyvraciame nepravdivé mýty o občianskej spoločnosti a strážime legislatívne prostredie tak, aby sa aj do budúcnosti mohli občania Slovenska slobodne vyjadrovať a združovať. Presadzujeme systémové opatrenia posilňujúce nezávislú činnosť súdov, prokuratúry a polície bez politických vplyvov.

Adresa sídla
Sídlo: Komenského 21, Banská Bystrica
Regionálna kancelária: Holubyho 37, Pezinok

Kontakt
Tel.: +421 948 158 393
Web: www.viaiuris.sk
E-mail: info@viaiuris.sk
Facebook: www.facebook.com/viaiuris

*Disclaimer: EURACTIV Slovensko nie je zodpovedný za obsah zverejnenej pracovnej ponuky.

Reagujte na túto ponuku, napíšte na konkurz@viaiuris.sk