WWF Slovensko: Wildlife manažér / manažérka

Názov www stránky WWF Slovensko

Hľadáme zodpovedného a zanieteného kolegu/kolegyňu na pozíciu Wildlife manažér na plný úväzok s miestom výkonu práce v Banskej Bystrici.

Wildlife manažér bude koordinovať program zameraný na ochranu druhov a biotopov s prioritou na veľké šelmy a ekologické koridory. Okrem toho, bude prispievať k cieľom ostatných programov a naplneniu poslania WWF.

Súčasťou povinností Wildlife manažéra / Wildlife manažérky bude:

 • príprava stratégie a koordinácia programu Wildlife, realizácia projektov so zameraním najmä na ochranu veľkých šeliem na Slovensku a na ekologické koridory;
 • koordinácia Wildlife tímu WWF Slovensko, vrátane prípravy a kontroly ročných plánov, projektových aktivít, a zabezpečenia zdrojov  potrebných na dosiahnutie cieľov programu,
 • odborný dohľad nad realizáciou projektov v rámci programu Wildlife, príprava správ o realizácii projektov a spolupráca pri výkone ich kontroly;
 • koordinácia a odborný dohľad nad medzinárodným projektom SaveGREEN (financovaným v rámci programu INTERREG), ktorý je zameraný na ekologické koridory;
 • zastupovanie WWF Slovensko v oblasti ochrany druhov a biotopov na národnej, medzinárodnej a regionálnej úrovni,
 • spolupráca so zainteresovanými subjektmi, úradmi a orgánmi s rozhodovacou právomocou na národnej a medzinárodnej úrovni a vytváranie partnerstiev s relevantnými organizáciami  a expertnými inštitúciami,
 • prispievanie k naplneniu poslania a cieľov WWF Slovensko, spolupráca s komunikačným a fundraisingovým tímom, ako aj s koordinátormi ostatných programov.

Čo od vás očakávame:

 • vysokoškolské vzdelanie v oblasti prírodných vied, prednostne biológia/ ekológia,
 • minimálnu prax 3 roky v oblasti ochrany prírody,
 • vedomosti z oblasti ochrany prírody so zameraním na ochranu druhov a biotopov, ekologických koridorov a chránených území,
 • zručnosti v oblasti projektového manažmentu: dochvíľnosť v implementácii, schopnosť plánovania a koordinácie rozmanitých prebiehajúcich aktivít s rôznymi účastníkmi,
 • zručnosti v nadväzovaní vzťahov, schopnosť pracovať v multikultúrnom prostredí a spolupracovať s partnermi s rôzneho prostredia,
 • ovládanie slovenčiny slovom aj písmom a ovládanie anglického jazyka aspoň na úrovni B2,
 • proaktívny prístup, ochota učiť sa a rozvíjať, schopnosti tímového hráča;
 • schopnosť pracovať a spolupracovať ako súčasť národného a medzinárodného tímu, ale zároveň  samostatnosť v riešení úloh;
 • zanietenie a lojalitu voči environmentálnej misii organizácie WWF.

Skúsenosti s realizáciou a riadením projektov financovaných z eurofondov alebo EÚ grantov a skúsenosť s vedením tímu sú výhodou.

Ponúkame:

 • príležitosť prinášať zmenu a prispieť k zlepšeniu ochrany prírody,
 • možnosť byť súčasťou najväčšej neziskovej organizácie zameranej na ochranu prírody vo svete,
 • priateľské a zároveň profesionálne pracovné prostredie s medzinárodným kontextom, prinášajúce možnosti profesionálneho rastu;
 • rôznorodé úlohy a nezávislosť v štýle práce,
 • možnosť čiastočne pracovať z domu,
 • mzdové podmienky od 1 600 EUR mesačne brutto na trvalý pracovný pomer.

Termín nástupu: September 2020/ dohodou

Ak je pre vás ponuka pridať sa do WWF tímu zaujímavá, pošlite e-mailom svoju žiadosť vrátane motivačného listu a životopisu v angličtine na adresu jobs@wwfsk.org. V subjekte správy prosím uveďte názov pracovnej pozície. Žiadosti o prácu prijímame do: 25.08. 2020, po tomto dátume v priebehu týždňa odpovieme kandidátom, ktorí postúpia do užšieho výberu. Ďalšie informácie o organizácii WWF Slovensko môžete nájsť na http://slovakia.panda.org.

 

*Disclaimer: EURACTIV Slovensko nie je zodpovedný za obsah zverejnenej pracovnej ponuky.

Reagujte na túto ponuku, napíšte na jobs@wwfsk.org