Nadácia Zastavme korupciu: Komunita mladých protikorupčných bojovníkov a bojovníčok

  • Kdekoľvek

Pod týmto mottom sa v Nadácii Zastavme korupciu aktuálne spúšťa najnovší projekt vytvorenia Komunity mladých protikorupčných bojovníkov a bojovníčok. Komunita ma ambíciu stať sa efektívnou platformou určenou angažovaným mladým ľuďom vo veku 17 – 30 rokov, ktorým poskytne potrebný priestor, v rámci ktorého budú môcť proti korupcii bojovať na lokálnej úrovni.

Aktívna bude predovšetkým v oblastiach:

  • zvyšovanie povedomia o korupcii
  • aktivizovanie spoločnosti
  • vytváranie tlaku na ľudí s rozhodovacou mocou

V komunite je vítaný každý mladý človek, ktorý sa dokáže stotožniť s myšlienkou, že ozajstná a trvalá zmena sa dá dosiahnuť iba vtedy, ak táto zmena príde zdola, nakoľko izolované snahy sú vopred odsúdené na neúspech. Logickým výsledkom je preto tvorba koalícií a spájanie ľudí a organizácií, ktorým na Slovensku záleží.

Prejdi výberom

Keďže nadácii záleží na tom, aby bola komunita tvorená ľuďmi, ktorí sú stotožnení s hodnotami, na ktorých stojíme, každý jej člen musí prejsť výberom. Neľakaj sa – skladá sa iba z vyplnenia krátkeho dotazníka a následného skype rozhovoru. Slúžia na spoznanie tvojich skúseností, schopností a hodnotovej orientácie, ale aj bližšie predstavenie projektu komunity.

Poď na úvodný tréning

Nakoľko boj proti korupcii veru nie je med lízať, následne ťa čaká úvodný tréning, vďaka ktorému získaš potrebné vedomosti a zručnosti. Tento tréning sa bude konať jeden víkend v Bratislave a všetky náklady naň sú hradené. V rámci odborných vzdelávačiek sa dozvieš viac o korupcii na Slovensku, či projekt manažmente, zážitkové workshopy zas preskúmajú tvoj hodnotový rebríček. Pochopiteľne ťa čakajú aj zaujímaví hostia z protikorupčného prostredia, ale aj viacerí odborníci z rôznych oblastí, ako médiá, investigatíva či event manažment. Nadácia Zastavme korupciu však nezabúda na to, že sú komunita, takže teambuildingové aktivity berú ako samozrejmú súčasť. Musíš predsa spoznať svojich spolubojovníkov!

Najbližší nábor bude trvať do 30. apríla a tréning sa uskutoční od 2. do 4. júna (s príchodom do Bratislavy už vo štvrtok). Bližšie informácie získajú vybraní uchádzači.

Čo potom?

Podľa toho, čo ťa baví a v čom si dobrý, budeš realizovať svoje aktivity. Či už to bude organizovanie zaujímavých osvetových podujatí, kontrolovanie rozpočtu tvojho mesta či univerzity, prepájanie témy korupcie s umením alebo medializovanie pálčivých tém, je na tebe. Zastavme korupciu ti vždy dá potrebnú odbornú aj finančnú podporu. Tí najviac zapálení s líderskými schopnosťami budú môcť neskôr absolvovať mentorský program a založiť hotspot, teda skupinku protikorupčných bojovníkov, a to na úrovni obcí, miest alebo škôl.

Čo z toho budeš mať ty?

Následne môžeš vyžívať rôzne výhody, najmä však byť súčasťou nášho občianskeho združenia Zastavme korupciu. Členovia môžu totiž používať značku Zastavme korupciu, čerpať financie z grantového programu a zúčastňovať sa ďalších odborných tréningov či mentorských programov. Taktiež budeš mať možnosť spustiť vlastnú kampaň alebo projekt, získať referenciu pre budúce štúdium či zamestnanie, no myslíme aj na spomínané teambuildingy a ďalšie VIP akcie.

Postup ako priložiť ruku k dielu a všetky ostatné potrebné informácie o tejto výnimočnej iniciatíve nájdeš v odkaze na domovskej stránke organizácie.