UNESCO – Zástupca riaditeľa divízie pre svetové dedičstvo v centrále UNESCO v Paríži

Kategória:
Na dobu neurčitú
Miesto:
Paríž
Deadline:
27.02.2016

UNESCO ponúka obsadenie pracovného miesta v štruktúrach UNESCO – pozíciu zástupcu riaditeľa divízie pre svetové dedičstvo v centrále UNESCO v Paríži (Deputy Director (D-1); Division for Heritage) . Podmienky, ktoré je nutné splniť v záujme obsadenia tejto pozície, je potrebné si vyžiadať prostredníctvom kontaktov:

E-mail: staffingteam@unesco.org

Kontaktný formulár

Konečný termín na podanie prihlášky je 27. február 2016. V prípade záujmu o uvedený post je potrebné vyplniť žiadosť a pre informáciu upovedomiť sekretariát SK UNESCO (edita.filadelfiova@mzv.sk a andrea.mlynarova@mzv.sk).

 INTERNATIONAL STAFF

Disclaimer

EuraActiv.sk nezodpovedá za obsah zverejnených pracovných ponúk. Najaktuálnejšie znenie tohto inzerátu nájdete na stránkach organizácie, ktorá pôvodnú ponuku zverejnila.

EurActiv.sk is not responsible for the content of the job vacancies published. For the most actual version of the call, please see the webpage of the original publisher.

REKLAMA

REKLAMA