IFP – Letná stáž

IFP každý rok počas letných mesiacov poskytuje príležitosť niekoľkým študentom stať sa členom tímu, podieľať sa na zaujímavých projektoch a získať neoceniteľné skúsenosti. IFP vytvára makroekonomické, fiškálne a výdavkové analýzy a prognózy pre slovenskú vládu a verejnosť. Staň sa súčasťou kreatívneho tímu, ktorého prácu si všímajú nielen médiá, ale sa aj pretavuje do nových politík a ovplyvňuje tak dianie v tejto krajine.

Kategória:
Stáž
Miesto:
Bratislava

Názov pozície: Letný stážista / stážistka

Forma: trvanie stáže približne od júla do augusta

Dátum nástupu: dohodou

Odmena: bez finančnej kompenzácie

Náplň práce: Letný stážista bude pod dohľadom seniora samostatne pracovať na zvolenom projekte.

Príklady projektov z minulosti:

Ak ťa ponuka zaujala, pošli svoje CV na hr.ifp@mfsr.sk s názvom pozície v predmete. Informácie o IFP nájdete v letáku a našich publikáciách. Pre novinky, rôzne ekonomické zaujímavosti a pracovné ponuky nás sleduj na facebooku.

Kto sme a čo robíme

Inštitút finančnej politiky (IFP) je analytickým útvarom ministerstva SR. Našim poslaním je poskytovať kvalitné a spoľahlivé makroekonomické, daňové a fiškálne analýzy a prognózy, a analýzy a prognózy verejných výdavkov a finančných trhov, pre slovenskú vládu a verejnosť. Zúčastňuje sa aj na tvorbe politík ministerstva financií.

IFP tvoria tri odbory. Odbor makroekonomických analýz a prognóz (IFP1) predpovedá a analyzuje vývoj slovenskej ekonomiky, napríklad rast HDP, infláciu či nezamestnanosť. Zaoberá sa riadením štátneho dlhu, analýzou bankového sektora a ostatnými inštitúciami finančného trhu. Odbor daňových príjmov a fiškálnych analýz (IFP2) predpovedá a analyzuje príjmy verejných rozpočtov (najmä dane a odvody), zaoberá sa fiškálnou politikou, verejnými financiami a ich dlhodobou udržateľnosťou. Odbor štrukturálnych a výdavkových politík (IFP3) sa venuje výdavkovým a štrukturálnym politikám, napríklad školstvu, zdravotníctvu či životnému prostrediu, z pohľadu ministerstva financií.

Zastrešuje projekt zvyšovania hodnoty za verejné peniaze pri rozhodnutiach v oblasti prevádzky, investícií, politík a regulácií.

Adresa
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Inštitút finančnej politiky
Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 Bratislava
Slovenská republika

Sekretariát
Tel: +421-2-5958 2512
Fax: +421-2-5958 2598

IFP podporuje rovnosť príležitostí na pracovisku bez ohľadu na pohlavie, rasu, vek či vyznanie.

 

Disclaimer

EurActiv.sk nezodpovedá za obsah zverejnených pracovných ponúk. Najaktuálnejšie znenie tohto inzerátu nájdete na stránkach organizácie, ktorá pôvodnú ponuku zverejnila. // EurActiv.sk is not responsible for the content of the job vacancies published. For the most up-to-date version of the call, please consult the webpage of the original publisher.

REKLAMA

REKLAMA