Inštitút pre výskum práce a rodiny: Sčítanie ľudí bez domova v Bratislave

Kategória:
pracovné ponuky
Miesto:
Bratislava
Deadline:
08.11.2016

 Inštitút pre výskum práce a rodiny spolu s Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy pripravuje ojedinelý výskumný projekt – Sčítanie ľudí bez domova v Bratislave.

V tejto súvislosti by sme radi študentom/tkám ponúkli možnosť zapojiť sa do výskumu ako dobrovoľní sčítací komisári/ky a získať tak nové odborné skúsenosti. Sčítanie ľudí bez domova prebehne v stredu 9. novembra, v čase od 18.00 – do 22.00 v Bratislave.

Študenti/tky, ktorí/é majú záujem o spoluprácu na výskume, sa môžu registrovať priamo na webe www.goo.gl/c1BSoJ, alebo môžu kontaktovať organizátorov na adrese scitanie@ivpr.gov.sk.

Podrobnejšie informácie o cieľoch výskumu a sčítania môžu študenti/ky nájsť na stránke Inštitútu pre výskum práce a rodiny.

Disclaimer

EurActiv.sk nezodpovedá za obsah zverejnených pracovných ponúk. Najaktuálnejšie znenie tohto inzerátu nájdete na stránkach organizácie, ktorá pôvodnú ponuku zverejnila. // EurActiv.sk is not responsible for the content of the job vacancies published. For the most up-to-date version of the call, please consult the webpage of the original publisher.

REKLAMA

REKLAMA