PDCS: finančný manažér projektov

Do dynamického a otvoreného tímu PDCS, o.z s množstvom plánov hľadáme novú posilu. Do tímu hľadáme finančnú manažérku/ finančného manažéra projektov na polovičný úväzok. Hľadáme človeka so skúsenosťou, ktorý chce skúsiť niečo nové, nebojí sa množstva práce, je pripravený neustále sa učiť, ktorý hodnotovo zapadne do tímu PDCS.

Kategória:
pracovné ponuky
Miesto:
Bratislava
Deadline:
31.10.2017

Kolegyňa/kolega bude mať zodpovednosť (v tíme, ale aj samostatne) za:

 • finančné riadenie projektov v spolupráci s projektovými manažérmi, v súlade s pravidlami jednotlivých donorských programov
 • prípravu rozpočtov, priebežných a záverečných finančných správ o projektoch
 • prípravu žiadostí o platbu
 • monitorovanie celkového finančného čerpania projektov,
 • overovanie výdavkov partnerov jednotlivých projektov a komunikáciu s partnermi pri kompletovaní dokladov
 • prípravu podkladov na prevody finančných prostriedkov v súvislosti s realizáciou projektov,
 • prípravu podkladov k vypracovaniu priebežných a záverečných správ projektov???,
 • prípravu zmien v rozpočtoch podľa priebežného čerpania financií
 • komunikáciu s finančnými manažérmi donorov
 • plnenie úloh podľa pokynov finančnej manažérky PDCS

 

Požiadavky na FMP:

 • skúsenosť s finančným manažmentom (skúsenosť s finančným manažmentom projektov financovaných EK a SlovakAid výhodou),
 • základná orientácia v účtovníctve,
 • znalosť angličtiny, znalosť ďalších jazykov je výhodou
 • schopnosť pracovať s bežnými počítačovými programami a so sociálnymi sieťami,
 • , zodpovednosť, samostatnosť, aktívny prístup k práci,
 • skúsenosť z viacerých sektorov je výhodou (neziskový, verejný, podnikateľský),
 • hľadanie tvorivých riešení a schopnosť pohotovo zareagovať na neočakávané situácie,
 • komunikatívnosť, schopnosť otvorene vyjadrovať nesúhlas, hodnotová blízkosť k misii PDCS (presvedčenie, že diverzita sveta je v poriadku, že konflikty sa majú riešiť nenásilne a spoločné porozumenie o tom, že pravda sa rodí v dialógu).

 

V e-maili s vyjadrením záujmu o túto prácu prosím uveďte hlavne:

 • CV s vzdelaním a doterajšou pracovnou praxou,
 • Doterajšia skúsenosť s finančným riadením projektov, projekt, ktorý považujete za najzaujímavejší a prečo,
 • Mená dvoch ľudí, ktorí by mohli podať referenciu o finančno-manažérskej praxi (s číslom mobilu alebo mailovou adresou). Volali by sme im na krátky rozhovor len po Vašom súhlase, v prípade, že by ste sa dostali do záverečného kola výberu,

 

Počítame s možným nástupom uchádzačky/-a od 1.decembra 2017.

CV a motivačný list posielajte v slovenskom jazyku s dodatkom: „súhlasím, aby za účelom evidencie uchádzačov o zamestnanie boli mnou zaslané údaje spracované neziskovou organizáciou PDCS, o.z.“.

Žiadosti o prijatie do tejto pozície prijímame e-mailom do 31. októbra na zemanh@pdcs.sk s predmetom ZÁUJEM O PRÁCU FINANČNÉHO MANAŽÉRA PROJEKTOV.

Vybrané kandidátky a kandidátov pozveme na osobný rozhovor. Kontaktovať budeme len uchádzačov, ktorí spĺňajú požadované podmienky.

Viac informácií o PDCS nájdete na adrese www.pdcs.sk a na FB stránke www.facebook.com/PDCS

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA