STÁŽ: Platené stáže na rok 2016

Generálny sekretariát Rady (GSR) ponúka približne 100 platených stáží ročne, z ktorých každá trvá 5 mesiacov. Rada EÚ vyzýva k podávaniu prihlášok a to najneskôr do 31. 8. 2015, 12.00 hod. (GMT + 01:00, bruselský čas). Neodkladajte podávanie prihlášok na posledný deň, mohlo by dôjsť k preťaženiu systému.

Prihlášky

Pred vyplnením prihlášky si prečítajte informácie o tom, ako sa o stáž uchádzať. Uistite sa, že ste úplne pochopili obsah rozhodnutia o stážach a že ste prihlášku vyplnili správne. Prihlášky, ktoré nespĺňajú vstupné kritériá, budú zamietnuté. Žiadosť by ste si mali pred vyplnením tejto prihlášky dôkladne pripraviť.

Dbajte na to, aby ste prihlášku potvrdili pred dátumom uzávierky. Skôr ako ju potvrdíte, mali by ste skontrolovať údaje, ktoré ste zadali. Po potvrdení už prihlášku nie je možné zmeniť ani vymazať. Po potvrdení prihlášky môžete zmeniť už len vaše osobné údaje na vašom užívateľskom konte EPSO. Vaša potvrdená, alebo uložená prihláška sa objaví na vašom užívateľskom konte EPSO v časti „Prihlášky“. 

V ďalšom kroku budete presmerovaný na osobitnú stránku EPSO (Európsky úrad pre výber pracovníkov). Tu sa prihlásite do vášho užívateľského konta EPSO (alebo, ak konto ešte nemáte, vytvoríte ho) a vyplníte formulár prihlášky na stáž. 

Prihlášky by sa mali vypĺňať len v angličtine a francúzštine, a to aj vtedy, ak tento systém navrhuje možnosť vyplniť ich v nemčine.

Ak spĺňate podmienky na prijatie, prečítajte si a potvrďte vyhlásenie o ochrane osobných údajov a vyplňte online prihlášku.

Rada EÚ ponúka aj povinné neplatené stáže, a to od 1. februára 2016 do 30. júna 2016, kedy konečný termín podávania prihlášok je 1. október 2015. Na prihlásenie použite formulár prihlášky.

Formulár prihlášky a viac informácií nájdete tu.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA