Projekty EÚ

Portál EurActiv.sk je etablovanou a obľúbenou platformou pre profesionálov, ktorí sa venujú problematikám Európskej únie a jej politík. EurActiv spája redakčnú nezávislosť s transparentnosťou a efektívnosťou. Kompenzuje tak nedostatok informácií o EÚ v médiách na národnej úrovni alebo inštitucionálny charakter webových stránok orgánov EÚ či štátnej správy.

Sieť EurActiv, ktorej je EurActiv.sk členom, je efektívnym mediálnym multiplikátorom a prirodzeným kanálom pre komunikáciu o iniciatívach EÚ, alebo v rámci medzinárodných projektov. Dosah na širšiu cieľovú skupinu pomáhajú zabezpečovať strategickí mediálni partneri, ako napríklad Denník N.

Pre viac informácií kontaktujte:

Pavel Nikodem, Managing Director
tel.: +421 910 929 575
e-mail: nikodem@euractiv.sk


Realizované projekty

V4 and the Future of the EU

Vysehradsky fond Logo

V rámci projektu sa zameriavame na pozíciu členských krajín Visegrádskej skupiny (tj. Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska) k aktuálnym témam, ako sú budúcnosť Európskej únie, migrácia a jej riešenie, energetická politika, vzťah s Ruskom a vzťah k Spojeným štátom americkým po zvolení Donalda Trumpa prezidentom USA. Projekt prebieha od 1. 12. 2016 do 31. 3. 2017. EurActiv.sk je vedúcim partnerom konzorcia, ktorého členmi sú EurActiv.cz, EurActiv.pl a Political Capital Institute. Projekt je podporený Medzinárodným vyšehradským fondom. Výstupy projektu sú k dispozícii na stránkach: EurActiv.sk, EurActiv.cz; EurActiv.pl; EurActiv.com and Political Capital Institute.

Connecting the EP and Europe’s young citizens through a European media network : Building bridges through debate between youth and MEPs

Prostredníctvom etablovanej siete portálov EurActiv sa snažíme osloviť mladú generáciu novými formami distribúcie obsahu a relevantnými témami. Portál EurActiv.sk v projektu figuruje ako pridružený partner partnera riadiaciho konzorcium, ktorým je portál EurActiv.com. V ramci projektu realizujeme aktivity, ako uvedenie aplikácie WhatsApp ako nového distribučného kanálu, posilnenie komunikácie na sociálnych médiách a redakčné pokrývanie tém kľúčových pre mladú generáciu (zamestnanosť, mobilita, vzdelávanie) v období od 1. 12. 2016 do 14. 7. 2017. Projekt je realizovaný za podpory mediálneho grantu Európskeho parlamentu (2016). Väčšinu výstupov projektu publikujeme v tematickej sekcii Sociálna politika.

Európska noc výskumníkov

Už jedenásť rokov prinášame populárny festival vedy do slovenských miest. V konzorciu s partnermi SOVVA, Centrum vedecko technických informácií a Slovenská akadémia vied vždy posledný piatok v septembri prinášame to najlepšie a najzaújmavejšie zo slovenskej vedy pred širokú verejnosť. EurActiv.sk ako mediálna platforma konzorcium podporuje v oblasti komunikácie, publicity a prezentácie európskych riešení pre vedu a výskum. Súčasný projekt je financovaný z programu Horizont 2020, aktivity Marie Sklodowska-Curie.

EU Community

EU Community spája informačné technológie a networking kľúčových aktérov európskych politík v riešení EurActory a PolicyLine. EurActory je online registrom aktérov, ktorých pôsobenie v témach európskych politík stále vyhodnocuje a umožňuje tak vytváranie poradia v európskych kruhoch. PolicyLine pak ako inovatívny nástroj umožňuje sledovať procesy európskych politík v čase so zapojením aktérov (organizácií alebo osobností). EurActiv.sk sa v medzinárodnom konzorciu partnerov zameral na pilotovanie oboch riešení a ich publicitu po celej Európe. Projekt bol podporený zo 7. rámcového programu EÚ pre vedu a výskum a jeho realizácia prebiehala od októbra 2013 do septembra 2016.

 

REKLAMA

REKLAMA