EU-SysFlex

EU-SysFlex – Pan-European system with an efficient coordinated use of flexibilities for the integration of a large share of renewables je výskumný projekt, ktorého cieľom je pripraviť elektrický systém na vyše 50-percentný podiel obnoviteľných zdrojov energie. 

Skratka EU-SysFlex znamená „celoeurópsky systém s efektívnym koordinovaným využívaním flexibility pre integráciu vysokého podielu obnoviteľných zdrojov energie“. Projekt príde s novým typom služieb, ktoré budú zodpovedať potrebám elektrického systému po roku 2030.

EURACTIV Slovensko ako člen užšieho vedenia projektu realizuje a koordinuje jeho externú komunikáciu. Zapojí do nej svojich partnerov v celoeurópskej mediálnej sieti EURACTIV v Bruseli, Berlíne, Paríži, Londýne, Varšave, Miláne a Madride.

Členom konzorcia EU-SysFlex je 34 organizácií z 15 európskych krajín. Konzorcium zahŕňa prevádzkovateľov prenosových a distribučných sústav, poskytovateľov technológií, výrobcov, univerzity a výskumné centrá. EU-SysFlex prebieha počas štyroch rokov, od novembra 2017 do októbra 2021.

Jeho celkový rozpočet je 26,5 milióna eur, Horizont 2020 mu prispel 20,3 miliónmi eur.

 

Ďalšie informácie:

EURACTIV.sk je súčasťou projektu, ktorý tvorí energetiku budúcnosti

Viac ako 100 predstaviteľov popredných európskych energetických spoločností, univerzít a výskumných inštitútov odštartovalo na začiatku novembra v Dubline projekt EU-SysFlex. Cieľom výskumného projektu financovaného z Horizontu 2020 je pripraviť elektrický systém na vyše 50-percentný podiel obnoviteľných zdrojov energie.

EURACTIV Slovensko je členom …

Viac ako polovica elektriny z obnoviteľných zdrojov? Výskum ukáže, ako na to

Francúzski a írski energetici vedú projekt, ktorý získal 20 miliónov eur z Horizontu 2020. Bude prebiehať v 15 krajinách.