Sally Reynoldsová: Treba viac podporovať sociálne podniky

Európske vlády by mali viac podporovať integráciu hendikepovaných a znevýhodnených ľudí do pracovného trhu, tvrdí Sally Reynoldsová, zakladateľka Social Firms UK, no varovala, že priveľa dotácii môže zabiť podnikateľského ducha.

Sociálne podniky vytvárajú platené pracovné miesta pre ľudí, ktorí by v opačnom prípade mali problémy uplatniť sa na pracovnom trhu, no v mnohých častiach Európy ide o viac-menej nový, málo využívaný koncept. Podľa Reynoldsovej v EÚ neexistuje dohodnutá definícia takýchto podnikov a podporné schémy sa medzi jednotlivými členskými štátmi značne líšia.

Vo Veľkej Británii musia štvrtinu pracovnej sily pokrývať občania s rôznymi znevýhodneniami, kým v iných krajinách je to 30 %. Reynoldsová vyzvala k širšej podpore sociálnych podnikov v získavaní potenciálne lukratívnych projektov verejného obstarávania.

„Myslím si, že sociálne firmy si zaslúžia viac pozornosti. Potrebujeme viac vzdelávať o tomto modeli, viac ho propagovať a motivovať národné vlády, aby zasahovali do sektora tak, aby sa rozrastal,“ vysvetlila.

Finančná podpora sociálnych firiem môže byť užitočná no podľa Reynoldsovej je treba podporovať aj podnikateľského ducha v nich. Ako hovorí, pokiaľ sa dotuje priveľa, zabíja to dravosť a nakoniec tomu nemožno ani hovoriť podnik.

Finančné krytie sociálnych firiem by sa podľa nej malo stať súčasťou mikrofinančnej iniciatívy Európskej komisie. „Naše dlhoročné skúsenosti nás naučili, že dobré vedenie a podpora je základom toho, aby sme z verejných peňazí vytvorili, čo najvyššiu hodnotu, uzavrela

Reynoldsová hovorila s redaktorom Janom Vitáskom.

Leave a Comment

REKLAMA

REKLAMA