Cena práce na Slovensku je najvyššia z krajín V4 (INFOGRAFIKA)

Podľa najnovšej štatistiky Eurostatu vzrástla priemerná hodinová cena práce v EÚ v roku 2016 na 25,4 €. Takmer 24 % z tejto sumy tvoria nemzdové náklady zamestnávateľov (odvody).

Medzi jednotlivými členskými štátmi zostávajú veľké rozdiely. Najvyššie hodinové pracovné náklady sú v Dánsku (42 €), najnižšie v Bulharsku (4,4 €). Na Slovensku je priemerná hodinová cena práce 10,4 €.

Značné sú aj rozdiely v podieloch nemzdových nákladov. Najviac, až tretinu (33,2 %) z celkovej ceny práce, tvoria nemzdové náklady vo Francúzsku. Na Malte tvoria odvody zamestnávateľov len 6,6 % z ceny práce. Na Slovensku je to v priemere 26,4 %.

!function(e,t,s,i){var n=“InfogramEmbeds“,o=e.getElementsByTagName(„script“),d=o[0],r=/^http:/.test(e.location)?“http:“:“https:“;if(/^\/{2}/.test(i)&&(i=r+i),window[n]&&window[n].initialized)window[n].process&&window[n].process();else if(!e.getElementById(s)){var a=e.createElement(„script“);a.async=1,a.id=s,a.src=i,d.parentNode.insertBefore(a,d)}}(document,0,“infogram-async“,“//e.infogr.am/js/dist/embed-loader-min.js“);

 

Slovensko vedie vo V4

Slovensko malo minulý rok najvyššiu priemernú hodinovú cenu práce z krajín Vyšehradskej štvorky.

Oproti predošlému roku (2015) však stúpla cena práce najviac v Maďarsku. V Poľsku medziročne klesla.

!function(e,t,s,i){var n=“InfogramEmbeds“,o=e.getElementsByTagName(„script“),d=o[0],r=/^http:/.test(e.location)?“http:“:“https:“;if(/^\/{2}/.test(i)&&(i=r+i),window[n]&&window[n].initialized)window[n].process&&window[n].process();else if(!e.getElementById(s)){var a=e.createElement(„script“);a.async=1,a.id=s,a.src=i,d.parentNode.insertBefore(a,d)}}(document,0,“infogram-async“,“//e.infogr.am/js/dist/embed-loader-min.js“);