Báli sme sa, že sa ľudia do občianskych iniciatív nebudú zapájať

Zdroj: EP

Podmienky už dnes splnilo niekoľko Európskych občianskych iniciatív. Ako jedna zo spravodajkýň nariadenia k Európskej občianskej iniciatíve, ako zatiaľ hodnotíte nástroj v praxi?

Venovali sme sa tomu dvaja. Ja a Alain Lamassoure, zástupcovia dvoch najväčších politických strán v Európskom parlamente (S&D a EPP, pozn. red.). Chceli sme tým ukázať, že to skutočne má vplyv na osud európskych občanov. V EP sme dosiahli takmer konsenzus, 98 % hlasov za. Súčasne sme chceli predstaviť reálny nástroj participatívnej demokracie v EÚ.

Pri príprave správy nám išlo o úplnú transparentnosť. Obávali sme sa, či sa ľudia budú chcieť do toho zapájať aj  v kontexte súčasnej hospodárskej a sociálnej krízy. Mali sme aj menšie problémy, napríklad so servermi (pre online zber podpisov, pozn. red). Som však celkom spokojná. Bola som jednou z tých, čo bojovali za to, aby EOI bola skutočnou občianskou iniciatívou, nie iniciatívou pre politické strany alebo lobistov.

Zatiaľ ide všetko dobre. Pri príprave legislatívy sme nemali jasnú predstavu, aký výsledok dosiahneme. Po troch rokoch chceme proces na základe skúseností prehodnotiť. Dôvod, prečo organizujeme verejné híringy je, že chceme  zadefinovať vhodnú úlohu pre EP v celom procese.

V Európe prevláda strach, že voda už nebude dostupná. Je tiež potrebné spustiť kampaň o správnom využívaní vody.

Pre EOI je veľmi dôležitá znalosť Lisabonskej zmluvy medzi ľuďmi, pretože tá jasne vymedzuje, aké oblasti spadajú do pôsobnosti Komisie, a teda čo môže byť predmetom občianskej iniciatívy.

Myslím si, že je to dobrý nástroj. Musíme pracovať na jeho dolaďovaní po zohľadnení toho, čo si vypočujeme na híringoch. Dúfam, že v nasledujúcich voľbách budem opätovne zvolená, a že budem môcť pokračovať v načatej práci.

Znovu s pánom Lamassourom?

Ak si budem môcť vybrať – určite (smiech).

Môžete špecifikovať, čo by to „dolaďovanie“ malo znamenať?

V súčasnosti sa viac venujem problematike nezamestnanosti mladých, v kontexte rozbehnutej volebnej kampane.

Široký okruh tém občianskych iniciatív je zatiaľ veľmi zaujímavý. Problém je, že nemáme diskusie o európskych témach a našim zámerom bolo, aby také boli. Voda je, samozrejme, ľudské právo. Osobne nie som veľmi nadšená témou potratov, pretože ja verím, že moje telo, je moje právo. Katolícka cirkev však má v tejto oblasti silný vplyv.

Prekvapilo vás, ktoré Európske občianke iniciatívy uspeli?

Nie. Musíme európskych občanov rešpektovať. Signalizuje to, aký je smer a typ požadovaného vplyvu. Voda je veľmi dôležitá iniciatíva, a my to musíme brať do úvahy.

Navrhli by ste Komisii, aby na túto tému predložila legislatívny návrh?

Áno. Pretože verím, že popri súčasnej hospodárskej kríze máme v Európe aj krízu morálnu. Máme k dispozícii extrémne silný nástroj na vytvorenie lepšej Európy.

Mali by sme mať komisárov ako je Maroš Šefčovič (mal na starosti implementáciu EOI, pozn. red), ktorí počúvajú občanov a rozumejú im.