Euro pomohlo Čiernej Hore k stabilite

Čo očakáva Čierna Hora od členstva v EÚ?

Veľmi zjednodušene, to isté, čo očakávali ostatné krajiny strednej a východnej Európy, keď vstupovali do EÚ, teda integráciu do stabilizovaného priestoru, z hľadiska politického aj bezpečnostného, hospodárske výhody a príležitosti, vyššiu atraktivitu krajiny a možnosť priamo sa zúčasťňovať na aktivitách EÚ.

Špeciálne pre Čiernu Horu, balkánsku krajinu a jednu z najmladších v Európe je toto všetko veľmi cenné. Zároveň je to príležitosť sa v politickom zmysle vymaniť z post-juhoslávskeho regiónu, ktorý je vnímaný negatívne kvôli vývoju za posledných 20 rokov.

Aj keď je pravdou, že Čierna Hora značne pokročila na ceste do EÚ, napríklad jej bola zrušená vízová povinnosť, je pred ňou ešte dlhá cesta. Kedy očkávate, že by sa mohla stať členom EÚ?

Neočakávam, že sa tak stane v dohľadnej budúcnosti. EÚ ešte stále neabsorbovala východné rozšírenie, sú tu problémy s absorbčnou kapacitou a tiež všeobecná nechuť medzi členskými štátmi na ďalšie rýchle rozširovanie.

Čierna Hora bude akceptovaná ako súčasť balkánskej skupiny, nie jednotlivo, takže pravdepodobne bude čakať na iných, menej pripravených kandidátov. Mojím odhadom je, že to bude trvať 10 rokov.

Ktoré problémy je stále treba vyriešiť bude jasnejšie po tom, čo Európska komisia zverejní svoje hodnotenie.

V ktorých oblastiach musí krajina ešte pridať. A ako sa jej darí?

Darí sa jej celkom dobre. Je horúcim kandidátom na kandidátsky status. Stabilizačná a asociačná dohoda vstúpila do platnosti v máji, čo bol kľúčový moment, pretože je to prvý krok k plnému členstvu. Čierna Hora sa stala pridruženou krajinou. Keď porovnávame súčasnú situáciu s časom keď krajina vyhlásila nezávislosť, vidíme nespochybniteľný pokrok.

Napriek tomu, stále pretrvávajú problémy: vplyv politických elít na súdnictvo a verejnú správu, nedostatočná administratívna kapacita, organizovaný zločin, rozšírená korupcia a slabé výsledky pri jej potieraní, nadmerná centralizácia rozhodovacieho procesu, šedá ekonomika atď.

Napriek tomu, že krajina napreduje, stále má problémy s praktickou implementáciou a aplikáciou nových reformných zákonov.

Tieto veci sa dajú zlepšiť krok za krokom v procese prístupových rokovaní.

Ako je na tom Čierna Hora v porovnaní s ostatnými krajinami západného Balkánu?

Čierna Hora má tú výhodu, že nebola zasiahnutá vojnou. Nikdy neboli problémy s ich spoluprácou s Medzinárodným trestným tribunálom pre bývalú Juhosláviu. Súčasná situácia je relatívne dobrá. Napriek negatívnym vplyvom hospodárskej krízy sa niektoré štrukturálne reformy dotiahli. Čierna Hora je tiež špeciálna v tom, že používa euro, hoci bez napojenia na Európsku menovú úniu.

Integrácia ide pomerne rýchlo a pomáha tomu proeurópska orientácia vlád v Čiernej Hore.

Ako sa na západný Balkán pozerajú v členských štátoch EÚ?

Na to sa nedá jednoznačne odpovedať. Na každú krajinu sa je treba dívať zvášť. Rôzne názory sú na Chorvátsko a na Srbsko napríklad. Väzby, ktoré majú jednotlivé členské krajiny so štátmi západného Balkánu tiež hrajú dôležitú úlohu v ich prístupe.

Čierna Hora má dobrý imidž. Postupný a pokojný prechod k nezávislosti, hospodárske reformy, politická stabilita a spolupráca, to všetko je v EÚ cenené. Pokiaľ ide o verejnú mienku v EÚ je vnímaná podobne ako Srbsko, či Macedónsko, nie je preferovaná ako Chorvátsko ale nie je vnímaná ani ako Albánsko, ktoré preferované nie je.

Čierna Hora prijala euro v roku 2002 bez toho, aby sa stala členom eurozóny. Prečo?

Pred prijatím eura používala Čierna Hora nemeckú marku. Po roku 1999 mala dva menové systémy – nemeckú marku a srbský dinár, ktorý stiahli v roku 2001. Dôvod bol jednoduchý – eliminovať inflačné tlaky spôsobené federálnou centrálnou bankou a podpora hospodárskeho rozvoja krajiny. Prinieslo to aj rozpočtové výhody.

Európskej únii sa tento jednostranný proces prijímania eura nepáči ale nemôže s tým nič spraviť. Som presvedčený, že lídri EÚ neprinútia Čiernu Horu, aby sa vrátila k národnej mene pretože by to negatívne ovplyvnilo jej hospodársky systém. Okrem toho by to trvalo len veľmi krátky čas. To, že používajú euro, neznamená, že nebudú musieť splniť kritériá na vstup do eurozóny.

Pomáha im euro v súčasnej ekonomickej situácii?

Euro pomohlo čiernohorskej ekonomike dosiahnuť makroekonomickú stabilitu a nízku infláciu a krajina sa stala atraktívnejšou a bezpečnejšou pre investície.

Kvôli hospodárskej kríze sa jej rast významne spomalil, čo malo negatívne dôsledky pre financovanie rozvoja krajiny, napríklad turistickú a dopravnú infraštruktúru. Napriek tomu je jedinou krajinou na západnom Balkáne, v ktorej zahraničné investície rástli.

Ceny nehnuteľností a dopyt poklesli ale silný hospodársky rast a rozumný prístup k verejným financiám a liberálne fiškálne a hospodárske reformy priviedli Čiernu Horu do lepšieho ekonomického stavu ako mnohé krajiny na Balkáne a aj niektoré členské krajiny EÚ.