Interview – Günter Verheugen, komisár pre rozširovanie

 

Malo by po zavŕšení tohto kola rozširovania nasledovať ďalšie?

Toto kolo rozšírenia sa uzavrie, keď Bulharsko a Rumunsko vstúpia do únie, to je najskôr v roku 2007. Pokiaľ ide o Turecko, rozhovory sme ešte nezačali. Všetko závisí od tureckých snáh o implementáciu potrebných reforiem, aby plne rešpektovalo ľudské práva a demokraciu, a tým splnilo politické kritériá. Krajiny Balkánu – Chorvátsko, Bosna-Hercegovina, Srbsko a Čierna hora, Macedónsko a Albánsko – majú tiež šancu pripojiť sa, za predpokladu, že splnia podmienky Stabilizačného a asociačného paktu.

Kde sú hranice Európy?

Je to bezpochyby jedna z najdôležitejších otázok, ktorou sa musí Európska únia v súčasnosti zaoberať. Komisia navrhla prístup k vzťahom s krajinami, pre ktoré v súčasnosti neexistuje perspektíva členstva v EÚ, no ktoré s ňou onedlho budú mať spoločné hranice. V súčasnosti ide o prosperitu a stabilitu krajín za novými hranicami únie. Komisia navrhuje nové partnerstvo s krajinami známymi ako „kruh priateľov“, ktoré výmenou za konkrétny pokrok pri demonštrovaní spoločných hodnôt a efektívnej implementácii politických, ekonomických a inštitucionálnych reforiem môžu získať podiel na vnútornom trhu EÚ.

Ako zmenia Európsku úniu noví členovia?

Po tomto rozšírení bude mať Európska únia isto nový rozmer. Predovšetkým som hlboko presvedčený, že rozšírenie dá rozhodujúci podnet na reformy inštitúcií a rozhodovacieho procesu, ktoré sú nevyhnutné na posilnenie efektívnosti únie a jej vplyvu vo svete. Po druhé, nové členské krajiny posilnia východnú dimenziu EÚ a pomôžu podporiť dobré susedské vzťahy s Ruskom a Ukrajinou. Po tretie, pomôžu tiež posilniť transatlantické vzťahy, keďže majú tradične úzke vzťahy so Spojenými štátmi. To je kapitál, z ktorého Európa únia získa.

Nakoľko je realistická snaha Bulharska a Rumunska vstúpiť do únie v roku 2007?

Všetko závisí od snahy týchto dvoch krajín splniť prístupové kritériá a pokračovať v potrebných reformách. No rok 2007 je určite veľmi ambicióznym cieľom.

A čo Chorvátsko? Dostihne ich?

Je priskoro na to, aby sa to dalo povedať. Chorvátsko len nedávno podalo prihlášku. Rada požiadala komisiu, aby pripravila názor. To bude určitý čas trvať, treba prejsť celým súborom legislatívneho a politického systému krajiny.

Je možné, aby sa predvstupové rokovania s Tureckom začali už tohto roku? Turecká armáda okupuje severnú časť Cypru, ktorý bude od 1. mája členskou krajinou EÚ…

Svoju pozíciu som vyjadril jasne. Ak sa na Cypre udrží terajší status quo aj koncom roku 2004, keď má komisia odporučiť, či sa majú začať predvstupové rokovania s Tureckom, viem si pozitívne odporúčanie predstaviť len ťažko. Môžeme stáť zoči-voči nepríjemnej situácii, ak by sme odporučili odštartovanie rokovaní s krajinou, ktorá ani neuznáva jednu z našich členských krajín.

Urobí rozšírenie EÚ do vnútra a navonok silnejšou alebo slabšou?

Silnejšou, dovnútra i navonok. Európska únia sa stane najväčším vnútorným trhom na svete so 455 miliónmi konzumentov, bude najvplyvnejším obchodným blokom a som presvedčený, že začne rozvíjať skutočnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku, ktorá jej umožní hrať v medzinárodných vzťahoch tú úlohu, ktorú si zaslúži.