Kľúčový je mandát od voličov

Zdroj: Európsky parlament

ANNI PODIMATA – S&D, Grécko : V Európskom parlamente nie je priestor pre národný egoizmus

  • Aký bude podľa Vás vplyv krízy v EÚ na náladu a konanie voličov?

Je zrejmé, že tu panuje frustrácia a nemali by sme ju prehliadať. Reakcia na krízu musí byť racionálna, pretože kríza s jej dôsledkami tvorí základ pre rast populizmu. Ľudia by si ale mali uvedomiť, že ak urobíme takúto voľbu, v konečnom dôsledku pôjdu proti svojmu vlastnému záujmu. Voľby by mali byť racionálne. Súčasná situácia neznamená, že máme Európu odmietnuť. Pretože nikto nemá lepšiu alternatívu. Žiadny európsky občan ani členská krajina.

  • Formovali aktuálnu inštitucionálnu kampaň EP pred voľbami, ktorú ste dnes spúšťali, nejako skúsenosti z  inštitucionálnej kampane z roku 2009?

Priebeh minulých volieb sme podrobne skúmali, v čom sme boli silní a kde boli nedostatky. Správne kroky sme preniesli aj do konceptu novej volebnej kampane. Treba si uvedomiť, že prebehne v úplne inom prostredí ako tá v roku 2009 a to najmä v dôsledku krízy a jej sociálnych a politických vplyvov.  Na národnej úrovni vidíme bezprecedentné množstvo ľudí bez práce, najmä mladých, ekonomickú stagnáciu či recesiu vo viacerých členských krajinách a nad to všetko zväčšovanie demokratického deficitu. Dáva nám to ale jasné ponaučenia, čo by sme v budúcnosti mali robiť, aby sme mali efektívnejšiu a demokratickejšiu EÚ, ktorá je bližšie občanom.

Spomedzi troch inštitúcií EÚ (Rada, Parlament, Komisia) má Parlament najlepšiu pozíciu, aby hral túto úlohu, pretože je priamo volený európskymi občanmi a tak prirodzene bráni spoločný európsky záujem. Keďže v ňom nikto nemá absolútnu väčšinu, nie je v ňom priestor pre národný egoizmus tak ako to niekedy býva v prípade Rady.

Som presvedčená, že všetci občania EÚ – na severe, juhu, východe či západe – majú záujem a môžu získať na ochrane a zlepšení európskeho projektu.

Myslím si, že táto inštitúcia je tou správnou, aby bola v tomto smere vedúcou. Podmienkou na to je silný mandát od občanov, čo znamená masívnu účasť v európskych voľbách. Občania si musia uvedomiť, že majú moc definovať novú väčšinu v Parlamente, rozhodnúť o predsedovi Európskej komisie a o smerovanie Európskej únie na najbližších piatich rokoch.

OTHMAR KARAS  – EĽS, Rakúsko : Voliči rozhodnú, aký program bude mať väčšinu

  • Aký bude podľa Vás vplyv krízy v EÚ na náladu a konanie voličov?

Myslím si, že všetci moji kolegovia si veľmi jasne uvedomujú rôzne emócie a citlivosť reality v členských štátoch, regiónoch, aj v celej EÚ. Je nám jasné, že musíme lepšie spoločne pracovať na posilnení nášho Spoločenstva.

Nikto nedokáže problémy vyriešiť sám, žiadny štát, ani región. Európsky parlament preto chce posilniť európsku demokraciu, potrebujeme väčšiu transparentnosť a účasť občanov na rozhodovaní o budúcom vývoji EÚ. Musíme zastaviť dezinformácie, extrémistov a ľudí, ktorí sú vždy proti. EÚ potrebuje viac solidarity.

Hlasovaním vo voľbách môžu ľudia rozhodnúť, ktorým smerom EÚ pôjde, kto bude novým predsedom Európskej komisie a ktorý program bude mať v najbližších rokoch väčšinu. Je dôležité, aby mali občania vyvážené a neutrálne informácie. Kampaň ako taká nie je v našich rukách, je zodpovednosťou najmä politických strán a kandidátov.

Našou úlohou je informovať o tom, aká je naša rola ako Parlamentu a čo robíme.

  • Formovali aktuálnu inštitucionálnu kampaň EP pred voľbami, ktorú ste dnes spúšťali, nejako skúsenosti z  inštitucionálnej kampane z roku 2009?

Dôležité je, že kampaň začína skôr ako ju začnú strany. Sme rámcom pre všetky ostatné kampane. Naša kampaň musí pokryť všetky sociálne médiá, potrebujeme partnerov vo všetkých členských štátoch a regiónoch a vo všetkých členoch EP. Kampaň musí byť veľmi konkrétna, musíme vysvetliť fakty a to, čo chceme v budúcom období robiť.