Kosovský problém sa vyrieši, keď Srbsko vstúpi do Únie

Srbsko je pripravené dosiahnuť kompromis ohľadne Kosova, ale nebude súhlasiť s návrhom, ktorý by bol založený na súčasnom stave vecí, hovorí diplomat.

Zdôrazňuje, že riešenie otázky Kosova nie je oficiálnou podmienkou pre pristúpenie Srbska k EÚ a dodáva, že úplne sa situácia doriešil až po vstupe Srbska do EÚ.

Rozhodnutie Medzinárodného súdneho dvora OSN, ktorý skúma, či bolo jednostranné vyhlásenie nezávislosti Kosova v súlade s medzinárodným právom, sa podľa jeho slov očakáva už v júni.

Belehrad je potom pripravený vyjednávať avšak s tým, že „takzvané riešenie, ktorého sme svedkami dnes, je pre nás neakceptovateľné. Bol to pokus nanútiť riešenie pripravené inými, ktoré nemalo súhlas Srbska“.

Hoci sa Srbsko podľa neho pripravuje na ústupky a obety, nebude akceptovať, aby Kosovo získalo formálne medzinárodnú a vojenskú suverenitu.

Súčasné politické vedenie v Srbsku podľa Viskovića neverí, že Belehrad bude ešte niekedy vládnuť v Kosove, ale naznačil, že bude potrebovať riešenie, ktorým si zachráni tvár.

Srbsko žiada od EÚ férové zaobchádzanie

Srbsko sa podľa diplomata postupne pripravuje na integráciu do EÚ ale jeho cesta nemôže byť spomaľovaná skepticizmom členských štátov alebo vonkajšími otázkami ako napr. uznanie Kosova.

Hoci sa EÚ vyhýba spomínaniu konkrétnych dátumov pre vstup krajín západného Balkánu, Visković si myslí, že rok 2014 by mohlo slúžiť ako cieľový dátum.

„Nikto v Srbsku sa nebude hnevať, ak v roku 2014 EÚ oddiali pristúpenie Srbska, pretože dovtedy nedosiahneme potrebné európske štandardy. Ale ľudia sa obávajú, že EÚ povie, že Srbsko je síce takmer pripravené, ale nevidia nás v EÚ kvôli náladám v konkrétnej krajine, alebo tej či onej vonkajšej okolnosti“.

„Pristúpenie Srbska do EÚ musí vychádzať toho čo Srbsko samo dosiahne, nie z vývoja v tretích krajinách alebo problémov v rámci EÚ.“

Poukazuje na podmienky, ktoré sa už Srbsku podarilo splniť, napríklad tie, ktoré ho priviedli k zrušeniu vízovej povinnosti pri cestovaní do Schengenu.

„Zaslúžime si členstvo za našu polohu, náš systém hodnôt, našu kultúru a náš ekonomický systém. Nie sme zaostalou krajinou. Domnievame sa, že vieme dosiahnuť všetky európske štandardy aj keď sa vyznačujeme niektorými charakteristikami, ktoré môže byť pre niekoho v EÚ zvláštne“.

Celé znenie rozhovoru v anglickom jazyku nájdete na tejto linke

Michael Kaczmarek a Ewald König