Podnikanie by malo byť súčasťou učebných osnov

Stuart Simpson, líder projektu i.e. SMART.

i.e. SMART je unikátny projekt, ktorého cieľom je rozvíjať zručnosti mladých ľudí v oblasti podnikania a inovácií. Prečo ste sa rozhodli prísť práve s takouto myšlienkou pre projekt?

Myslím si, že i.e. SMART je projektom, ktorý je v Európe práve v tomto čase viac než potrebný. Je dôležité zvýšiť záujem a vedomosti o podnikaní. Mnoho ľudí nevie čo je to podnikanie či podnikateľ, avšak Európa a EÚ podnikateľov potrebuje.

Cieľom projektu i.e. SMART  je poskytovanie školení pre novú generáciu mladých podnikateľov v siedmich európskych regiónoch. Veková kategória, na ktorú sa projekt zameriava, je od 14 do 30 rokov. Snažíme sa im takýmto spôsobom pomôcť, aby dokázali svoje vlastné podnikateľské sny a vlastné nápady zrealizovať a vytvoriť takzvanú novú generáciu podnikateľských spoločností. 

Máte teda pocit, že je tu nedostatok informácií alebo strata motivácie medzi mladými ľuďmi, aby sa stali podnikateľmi a rozbehli si vlastný biznis?

Určite je tu nedostatok motivácie. Podľa posledného prieskumu Eurobarometra by sa len 38 percent Európanov chcelo stať samostatne zárobkovo činnými. Pred štyrmi rokmi bol tento záujem na úrovni 45 percent. Inými slovami, záujem o založenie si vlastného biznisu klesá. Dôvodov je mnoho, vrátane ekonomickej krízy.  

Prostredníctvom projektu i.e. SMART chceme motivovať viac ľudí, aby uvažovali o vytvorení si svojho vlastného podniku.  Na realizáciu vlastného podnikania však potrebujete vhodné  a dobre zacielené školenie. A práve to je cieľom projektu.

Čo považujete za najväčší úspech projektu?

Jedným z najväčších úspechov je podujatie Smart Campus, ktoré sa uskutočnilo 23. mája v Bratislave. Päť mladých začínajúcich podnikateľov alebo tímov z každého zo siedmich regiónov, ktoré sú do projektu zapojené, pricestovalo do Bratislavy s vlastnými podnikateľskými nápadmi. Počas štyroch dní absolvovali tréning pod vedením renomovaných zahraničných lektorov a potom prezentovali svoje podnikateľské plány pred medzinárodnou porotou. Tieto projekty boli prezentované  v cudzom jazyku na veľmi vysokej úrovni.        

Aké je podľa vás podnikateľské prostredie v Európe?

Podľa môjho názoru nie vždy je podnikateľské prostredie priateľské. Jednoznačne možno povedať, že podnikanie nie je v spoločnosti nosnou témou. A to je jedným z posolstiev projektu i.e. SMART. Úrady aj ministerstvá školstva by si mali uvedomiť, že podnikanie by malo byť súčasťou učebných osnov, pričom s výučbou by sa malo začať v čo najnižšom veku.   

Je to ako s výukou cudzieho jazyka či počítačových zručností. S výučbou podnikania by sa malo začať už na základných školách a pokračovať vo vzdelávaní na stredných školách a univerzitách.

Počas dvoch rokov trvania projektu mnoho práce odviedli SMART Pointy – vytvorené v regiónoch, ktoré sú zapojené v projekte, aby vyškolili mladých ľudí, nádejných podnikateľov. Aká je ich udržateľnosť ?

Súčasťou projektu je, že každý región musí garantovať udržateľnosť SMART Pointu najmenej do konca tohto roka.

Každý región si však vytvoril vlastný model toho, aby dokázal udržať fungovanie SMART Pointu aj po roku 2014. Napríklad Viedeň plánuje prevádzkovať svoj SMART Point do roku 2018 a to s podporou mesta a súkromných spoločností.