Program Európa pre občanov je zaujímavý diverzitou projektov

Zdroj: M.Ľ.

Tento článok je súčasťou Špeciálu: Aktívne občianstvo

Nakoľko Slováci poznajú program Európa pre občanov? Ako ho využívajú v porovnaní s inými krajinami?

Program Európa pre občanov je obľúbený najmä u miestnych samospráv, ktoré jeho podporu využívajú už od roku 2007. Postupne si program všimli aj mimovládne organizácie pracujúce s témou „občianstvo“. Je trošku škoda, že na Slovensku sa do programu nezapájajú napríklad univerzity, či náboženské organizácie, ktoré síce sú oprávnenými žiadateľmi, ale prepojenie na programové oblasti si neuvedomujú.

Pre koho je Európsky kontaktný bod zaujímavý, kto sú jeho typickí „klienti“?

Jednu veľkú skupinu tvoria mestá a obce, teda miestne samosprávy, ktoré majú záujem o rozvíjanie vzťahov so zahraničnými obcami.

Ďalšou významnou skupinou sú organizácie občianskej spoločnosti: čo je veľmi široký pojem, ktorý zahŕňa veľkú a nesúrodú skupinu. Do EKB prichádzajú mimovládne organizácie, ale aj príspevkové organizácie. Dvere k nám majú otvorené s výnimkou štátnych orgánov  všetky organizácie neziskového charakteru. Štátne orgány totiž v programe podporené nie sú. 

Do akej miery pomáhate s projektovými žiadosťami?

V kancelárii konzultujeme projektové zámery, odpovedáme na konkrétne technické otázky ohľadne prípravy žiadosti. Samotnú žiadosť ale nekontrolujeme – na tej musí každý zapracovať sám.

Sídlite v Bratislave, aký je Váš dosah na regióny?

Naša databáza obsahuje cca 620 kontaktov, z ktorých drvivá väčšina nesídli v Bratislave. Na slovenské organizácie v regiónoch  máme kontakt aj cez iné siete, ako napríklad cez Združenie miest a obcí Slovenska, s ktorým úspešne spolupracujeme, alebo cez regionálne organizácie Europe Direct.

Výjazdy po Slovensku pokladám za veľmi dôležité, a tak pravidelne organizujem workshopy v rôznych častiach Slovenska.

Ste schopní zodpovedať všetky otázky záujemcov, alebo ich môžete nakontaktovať aj na priamo na ľudí v Bruseli?

Európsky kontaktný bod pôsobí ako podpora vo fáze prípravy projektu a podávaní žiadosti. Po udelení grantu dostávajú organizácie  kontakt na Výkonnú agentúru pre kultúru, vzdelávanie a audiovíziu (EACEA), ktorá so žiadateľom rieši konkrétne otázky v súlade s podmienkami stanovenými v podpísanej  zmluve alebo v grantovom rozhodnutí.

Fungujete aj ako „zoznamka“ ak záujemcom chýbajú partneri v zahraniční?

Áno, čiastočne áno. Sme schopní v rámci medzinárodnej siete Európskych kontaktných bodov distribuovať projektové zámery, prípadne pozvania slovenských žiadateľov na spoluprácu pri konkrétnych projektoch pripravovaných pre program Európa pre občanov. Na našej stránke a v newsletteri zase uverejňujeme zahraničné apely. Nie sme ale sprostredkovateľom týchto kontaktov, všetka komunikácia prebieha medzi dvoma kandidátmi na partnerstvo.

Ktorý je najbližší relevantný dátum pre podávanie projektov?

Už 1. septembra nás čaká uzávierka venovaná projektom miestnych samospráv a organizáciám, ktoré s nimi blízko spolupracujú. Tieto subjekty môžu žiadať o podporu medzinárodnej spolupráce v Opatrení 1.1. „Stretnutia občanov v rámci družobných partnerstiev miest“ a Opatrení 1.2. „Siete medzi partnerskými mestami“.

Máte obľúbené projekty na Slovensku podporené z programu Európa pre občanov?

Nerada označujem jeden konkrétny projekt. Škála tém je veľmi široká, nikdy som nenatrafila na 2 rovnaké projekty – a v tom je pre mňa program Európa pre občanov zaujímavý. Podľa mňa sú zaujímavé malé miestne aktivity, ktoré by sa bez podpory programu neuskutočnili, páči sa mi diverzita: keď je v projektových aktivitách zapojených množstvo občianskych skupín.

Pri projektoch sa v súčasnosti vysoko hodnotí aj netradičný prístup, neobvyklé metódy práce, prekvapivé kombinácie, či použitie nových technológií.

Je výborné, keď žiadatelia ponúkajú spoluprácu a sú ochotní podeliť sa o svoje skúsenosti pri realizácii projektu podporeného v programe Európa pre občanov: takýchto aktivistov často pozývam na workshopy EKB.