Inotai: Rozšírená Európa sa musí stále učiť

Dr. András Inotai

Krátka správa

Dr. András Inotai, generálny riaditeľ Inštitútu svetovej ekonomiky v Budapešti, diskutoval s EurActiv.com o summite EÚ, ktorý sa konal 21. až 23. júna, odkaze rozširovania a politickej a spoločenskej realite v strednej a východnej Európe.

Inotai pripomína, že na proces rozširovania a transformáciu veľkého počtu bývalých krajín socialistického bloku na členov EÚ sa treba pozerať v širšom kontexte a nie iba na pozadí vzťahov Východ-Západ v rámci EÚ.

Inotai v súvislosti s pretrvávajúcim zmyslom pre európsku historickú dominanciu a „prirodzenú“ nadvládu, ktorá je v súčasnosti konfrontovaná so zvyšujúcim sa prílevom tovaru a investícií z Číny a Indie, varuje, že „Európa sa musí stále učiť“. Podľa Inotaia znamená globalizácia „obojsmernú cestu a nie jednosmerku“ a „Európa si na to musí zvyknúť“.

Členské štáty pôvodnej EÚ-15 majú podľa slov Inotaia dôležitú úlohu pri vytváraní dobrého príkladu. Varoval: „Ak sa niektoré zo starých členských štátov – možno dokonca zo zakladajúcich – zachovajú protieurópsky, napríklad prostredníctvom ekonomického patriotizmu a zablokovaním normálneho prúdenia kapitálu a zmien vo vlastníctve zo strany štátu, bude to školou pre nové členské štáty. Populistickí a demagogickí politici získajú dobrý argument.“

Inotai však ponúka ostrú kritiku a stručný opis sociálnej a politickej reality v 10 krajinách pristupujúcich do EÚ v roku 2004. Pokrok v strednej a východnej Európe (SVE) je podľa neho podkopávaný  formou „duševnej kontaminácie“.

Táto duševná kontaminácia podľa Inotaia pozostáva z falošného sľubu „priniesť naspäť staré krásne komunistické časy, keď bol štát zodpovedný za všetko“, nedostatku riadneho preskúmania a spracovania posledných 90 rokov rušnej histórie a formy extrémneho nacionalizmu. Iróniou je, že značný počet mladých ľudí zo SVE, ktorí nie sú zaťažení minulosťou, sa hlási k extrémnej nacionalistickej ideológii.

Po dôkladnej úvahe je však Inotai presvedčený, že rozširovanie bolo úspechom. V budúcnosti však budú nové členské štáty musieť hľadieť na svoje strategické záujmy „v európskom rámci, pretože vo viacerých prípadoch takzvané krátkodobé „národné straty“ sú oveľa nižšie a menej nákladné ako dlhodobé európske záujmy.“

Celý prepis interview v anglickom jazyku pod názvom „Ekonomický patriotizmus podnecuje populizmus a demagógiu“ môžete nájsť na tejto linke