Trojka v súčasnej podobe nemôže pokračovať

Liêm Hoang Ngoc, Zdroj: Európsky parlament

Implementácia programov Trojky mala v uplynulých rokoch katastrofálny dopad na grécku spoločnosť. Aké opatrenia môže grécka vláda spolu s Európskou komisiou, či Európskou centrálnou bankou prijať, aby riešila otázku rastúcej chudoby?

Spolu s kolegami zo Strany európskych socialistov som apeloval na reorientáciu hospodárskej politiky v celej Európe, nie len v Grécku. Politika úspor nefunguje.

Konsolidačné programy v Grécku a ďalších krajinách pod dohľadom Trojky nenapĺňajú deklarované ciele: verejné dlhy naďalej rastú a konkurencieschopnosť sa nevrátila. Grécko tiež trpí úspornými programami naordinovanými inde v Európe, lebo to obmedzuje jeho schopnosť exportovať.

Na znižovanie deficitov treba viacej času. Treba sa viac snažiť podporiť spotrebu a verejné investície. V súčasnom nastavení Trojky má bohužiaľ Grécko veľmi malý manévrovací priestor.

Naše vyšetrovanie ukázalo, národné vlády sa snažili navrhnúť pragmatickejšie riešenia, napríklad zavedenie minimálnej mzdy v Portugalsku, kde sa to dohodlo so sociálnymi partnermi.

Trojka to však odmietla – stále sa drží dogmatického prístupu. Aby bola schopná zmeniť kurz v Grécku, Portugalsku a na Cypre musíme najprv upraviť jej súčasné nastavenie.

Šéf vašej skupiny Hannes Swoboda nedávno vyhlásil, že najväčším úspechom gréckeho predsedníctva v Rade EÚ by bolo zrušenie Trojky. Čo si o tom myslíte?

V súčasnej forme nemôže ďalej fungovať. To je odkaz, o ktorom sa snažíme rokovať s kolegami zo skupiny Európskych ľudovcov. Znamená to zamedziť, aby ECB zasahovala do fiškálnych a rozpočtových otázok a prinútiť Komisiu, aby sa držala základných demokratických princípov na národnej aj európskej úrovni.

Taktiež musíme myslieť na to, že pokiaľ tu bude externé financovanie z MMF musíme mať nejakú štruktúru na koordináciu, ktorá ale musí fungovať inak ako Trojka. Musí byť transparentná a demokraticky kontrolovateľná.

Grécky minister financií Yiannis Stournaras nedávno pre Financial Times povedal, že odmietol tlak MMF v prospech akceptovania odpisu pre držiteľov gréckych dlhopisov. Urobil tak vraj po tom, čo mu nemecký minister financií  Wolfgang Schäuble povedal „Zabudni na to“.  Čo s tým?

Táto epizóda presne ukazuje, prečo je toto vyšetrovanie Trojky potrebné. Táto diskusia sa pravdepodobne odohrala za zatvorenými dverami Euroskupiny mimo dosahu parlamentnej kontroly.

Ide o kľúčové  otázky – či budú veritelia Grécka akceptovať stratu, aby dali Grécku nejaký priestor a či štáty môžu preemptívne blokovať akúkoľvek diskusiu na túto tému. Ak sa potvrdí, že k tak dôležitej veci sa pristupovalo tak nezodpovedne a nedemokraticky, bol by to dôvod pre odpor.

Ten citát len posilňuje môj názor, že už takto nemôžeme ďalej pokračovať. Transparentnosť a rešpekt pre občanov sa opäť musia dostať v EÚ do popredia.

Čo si myslíte o argumente komisára Olliho Rehna, ktorý hovorí, že právny základ pre existenciu Trojky je two-pack (Balík dvoch legislatívnych aktov)?

Two-pack sa uviedol do života až v máji 2013, teda až po tom, čo Trojka začala svoje operácie vo všetkých štyroch krajinách, ktoré teraz skúmame. Pán Rehn tak nepriamo potvrdil, že neexistoval žiadny jasný a transparentný právny základ Trojky, keď sa tento formát použil v Grécku, Portugalsku, Írsku a na Cypre. To znamená, že sme presne nevedeli, aké sú jej právomoci a vlastne to nevedeli ani EK, ECB a MMF.

Two-pack niektoré veci vyjasnil, ale stále máme čo robiť. Stále potrebujeme základné princípy demokratickej zodpovednosti a legitimity pre Trojku.  Nemáme nič, čo by podložilo angažovanie sa ECB vo fiškálnych a rozpočtových otázkach. Neexistujú ani jasné kritériá, ktoré by definovali, kedy je potrebná pomoc MMF.

Rozhovor viedli Sarantis Michalopoulos z EurActiv.gr a Cécile Barbière z EurActiv.fr.