Ukrajina: futbalom do Únie

Konstantin Jelisiejev

Ukrajina podporuje „pragmatický prístup“ k európskej integrácii, tvrdí štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Ukrajiny, Konstantin Jelisiejev. Má dva bezprostredné ciele: dosiahnutie bezvízového vstupu ukrajinských občanov do Schengenskej zóny, a „hlbokú a široko koncipovanú zónu voľného obchodu“ (FTA) s EÚ.

Ukrajina sa pri vytváraní FTA snaží o „jednu z najďalej idúcich“ foriem takéhoto druhu integrácie, čo by postupne viedlo k integrácii Ukrajiny do vnútorného trhu EÚ. Colná únia navrhnutá Ruskom nie je podľa neho aktuálnou otázkou, keďže to nie je členom Svetovej obchodnej organizácie (WTO).

V otázke bezvízového styku je Jelisiejev optimistom – verí, že Kyjev získa čoskoro podobnú „cestovnú mapu“ ako Srbsko, Macedónsko či Čierna hora. Občania týchto troch balkánskych krajín už nemajú pri vstupe do Schengenu vízovú povinnosť.

Jelisiejev niekoľko krát zopakoval, že jeho krajina víta spoluprácu medzi EÚ a Ruskom.

„Pokiaľ ide o Rusko, môžem povedať: čím sú jeho vzťahy s EÚ užšie, tým lepšie pre Ukrajinu… Dobré susedstvo, stabilné a predvídateľné vzťahy s Ruskom, sú nedeliteľnou súčasťou európskej politiky Ukrajiny. Čím lepšie sú vzťahy s Ruskom, tým lepšie pre integráciu Ukrajiny do EÚ.“

Na otázku, či si Ukrajina stanovila termín, do ktorého chce dosiahnuť bezvízový styk – napríklad európsky šampionát vo futbale Euro 2012, ktorý organizuje spoločne s Poľskom – Jelisiejev odpovedal, že takéto termíny by boli kontraproduktívne.

Napriek tomu dodal: „Pokiaľ ide o Euro 2012, pre Ukrajinu je to historická šanca modernizovať sa a ukázať všetkým Európanom, že sme krajinou s európskym srdcom, že sme stredom Európy. Podľa mňa, úspešná príprava Euro 2012 bude morálnou prihláškou Ukrajiny za člena EÚ.“

Plné znenie interview v anglickom jazyku nájdete na tejto linke.