5. zasadnutie Európskeho jadrového fóra v Bratislave

Podujatie sa uskutoční v hoteli Bôrik pod záštitou predsedu vlády SR Roberta Fica a Európskej komisie pod vedením komisára pre energetiku Günthera Oettingera. Vzhľadom na to, že spoluorganizátorom tohto významného podujatia, ktoré sa strieda v Bratislave a Prahe, je aj Česká republika, pozvanie prijal predseda vlády Českej republiky Jan Fischer. V prvý deň rokovania sa po úvodných prejavoch cca o 15.00 h uskutoční tlačová konferencia za účasti predsedov vlád SR a ČR, ministra hospodárstva SR a komisára Európskej komisie pre energetiku.