A. ZÁBORSKÁ: EP bude hlasovať o zaradení potratov medzi ľudské práva

Brusel/Bratislava 17. októbra (TASR) – Európsky parlament (EP) prerokuje v pondelok (21.10.) Správu o sexuálnom a reprodukčnom zdraví a právach. Pojem „sexuálnych a reprodukčných práv“ zahŕňa aj právo na potrat, z ktorého sa správa snaží urobiť základné ľudské právo.

Pri prerokovaní správy vo Výbore EP pre práva žien podala europoslankyňa Anna Záborská množstvo pozmeňovacích návrhov, žiaden však nebol prijatý. Po schválení vo výbore podala Záborská „menšinové stanovisko“, v ktorom zdôraznila, že správa nerešpektuje právomoci členských štátov definované v Zmluve o fungovaní EÚ, ani nález Európskeho súdneho dvora, ktorý potvrdil, že každé oplodnené ľudské vajíčko je ľudským embryom a jeho dôstojnosť treba chrániť.

„Ak parlament schváli túto správu, bude to prejav hrubého cynizmu voči viac než miliónu európskych občanov, ktorí podporili iniciatívu „Jeden z nás“ za zákaz financovania výskumu, pri ktorom je usmrtené ľudské embryo. Správa tiež obsahuje hrubé útoky na výhradu vo svedomí, ktorá vychádza priamo zo slobody viery a svedomia garantovanej v Charte základných práv EÚ. V súvislosti s rastúcim počtom odhalení pedofilného správania a sexuálneho zneužívania detí je šokujúca aj požiadavka, aby sa sexuálna výchova na školách poskytovala v „interaktívnej atmosfére bez tabuizovaných tém medzi študentmi a učiteľmi“ (čl. 44) už od piateho roku veku dieťaťa,“ zdôraznila Anna Záborská.

Ide o iniciatívnu správu, ktorej prijatím Európsky parlament žiada Komisiu o predloženie návrhu legislatívy. Hlasovanie o tejto správe je naplánované na utorok, 22.10.2013.

TASR informoval Peter Stach, asistent Anny Záborskej, poslankyne EP.

Upozornenie: TASR zverejňuje vyhlásenia, stanoviská, oznámenia v pôvodnom znení, dodanom zadávateľom, bez redakčnej úpravy. V zmysle § 5, ods. 2 zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve TASR nezodpovedá za obsah týchto informácií. Zverejňovanie vyhlásení, stanovísk a oznámení orgánov verejnej moci vykonáva TASR v zmysle § 3, ods. 5 zákona č. 385/2008 Z. z. o Tlačovej agentúre Slovenskej republiky ako službu vo verejnom záujme.

em