A.E.MATISOVÁ: Situácia vo vede je tragická, aj pre nedostatok politickej podpory

Bratislava 19. apríla (TASR) – Slovensko si v Národnom programe reforiem stanovilo za cieľ zvýšiť výdavky na vedu a výskum na úroveň minimálne jedného percenta HDP. Po Cypre a Malte je to tretí najnižší cieľ v rámci 27 členských krajín EÚ. Na dnešnej konferencii Slovenskej organizácie pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) na to upozornila vedúca Zastúpenia EK v SR Andrea Elscheková-Matisová.

"Objem výdavkov do vzdelávania v SR patrí v súčasnosti k najnižším spomedzi krajín EÚ. Testovanie 15-ročných žiakov v rámci prieskumu členských štátov Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) ukázalo podpriemerné výsledky za Slovensko. Do svetovej špičky sa nedostala žiadna slovenská univerzita a talentovaní študenti nám odchádzajú do zahraničia," pripomenula Elscheková-Matisová.

Situácia vo vede a výskume na Slovensku je podľa jej slov tragická. Príčinou je napríklad aj dlhodobý nedostatok politickej podpory. "Ak stúpne cena potravín čí energii o pár centov, spôsobí to priam politické zemetrasenie. Ale fakt, že SR dramaticky zaostáva v investíciách do vzdelania, vedy a výskumu, zrejme ľudí na námestia nevyženie," poznamenala.

Rozvoj vedy a výskumu pritom nestojí len na štátnej podpore. "Súkromné investície by mali mať oveľa väčšiu úlohu. Otázka znie, či má slovenská veda čo ponúknuť a či sa vie predať," podotkla Matisová.

Dôvody zaostávania však nie sú len v nedostatku financií. "Mohli by sme si položiť otázku, či majú vedci a mladí pedagógovia dvere otvorené a či sú naozaj všetky projekty zmysluplné a kvalitné. Nízke čerpanie slovenských subjektov z rámcových programov EÚ ukazuje, že v medzinárodnej konkurencii sa slovenská veda presadzuje zatiaľ len veľmi ťažko," uzavrela.

atk ed