EÚ používa od 1. júla 2010 pre biopotraviny nové logo „Eurolist“

Bratislava 30. júna (TASR) – Od 1. júla 2010 sa novým ekologickým európskym logom musia označovať všetky predbalené biopotraviny v Európskej únii. Používanie nového loga sa riadi nariadením Európskej komisie (EK) z 24. marca 2010.

"Logo sa navyše môže dobrovoľne používať aj na nepredbalených ekologických potravinách vyrobených v rámci EÚ alebo na ekologických výrobkoch dovážaných z tretích krajín," pripomína EK.

Logo EÚ pre ekologické poľnohospodárstvo zabezpečuje spotrebiteľskú dôveru ohľadom pôvodu a vlastností potravín a nápojov a jeho prítomnosť na akomkoľvek produkte zabezpečuje dodržanie európskeho nariadenia o ekologickom poľnohospodárstve.

Nové ekologické logo je 2. symbolom, ktorým sa označujú ekologické výrobky v EÚ. Prvý symbol sa začal používať koncom 90. rokov 20. storočia a jeho používanie bolo dobrovoľné. Od 1. júla 2010 sa tento symbol prestáva používať, hoci sa ešte môže objaviť na niektorých produktoch, ktoré prechádzajú dodávateľským reťazcom.

V roku 2007 získala myšlienka podporiť sektor ekologického poľnohospodárstva zavedením povinného ekologického loga EÚ potrebnú podporu všetkých členských štátov.

EÚ sa s cieľom nájsť originálny návrh, ktorý by bol príťažlivý pre všetkých európskych spotrebiteľov, rozhodla v roku 2008 zorganizovať v celej EÚ súťaž o ekologické logo. Do súťaže sa mohli prihlásiť študenti výtvarného umenia a dizajnu zo všetkých štátov EÚ.

Od marca do júla 2009 sa do súťaže zapojilo 3422 študentov dizajnu. Od 6. decembra 2009 do 31. januára 2010 prišlo do súťaže o nový ekologický symbol EÚ takmer 130.000 hlasov. Vyhralo logo "Eurolist" od nemeckého študenta dizajnu Dušana Milenkovica, ktoré získalo 63 % z celkového počtu hlasov od európskej verejnosti.

jal pop