Farmárom v SR sa vlani vyplatili priame platby v sume 364,1 milióna eur

Bratislava 29. júla (TASR) – Farmárom v SR sa vlani vyplatili priame platby v sume 364,1 milióna eur, z toho zo zdrojov EÚ vo výške 227,04 milióna eur a zo zdrojov SR v hodnote 137,06 milióna eur. Vyplýva to zo správy o stave agrosektora za minulý rok, ktorú pripravilo Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja (MPŽPRR) SR.

Formou tzv. jednotnej platby na plochu (SAPS) sa v roku 2009 realizovalo 15.587 žiadostí vo výške 220,06 milióna eur, na ostatné platby sa z rozpočtu EÚ vyplatilo pre 2220 žiadostí 36,7 milióna eur. Na osobitnú platbu na cukor sa pre 678 žiadostí vyplatilo 33,7 milióna eur, na energetické plodiny išlo pre 355 žiadostí 2,2 milióna eur, na ovocie, zeleninu a rajčiaky pre 1187 žiadostí smerovali platby za 0,8 milióna eur.

Správa agrorezortu zároveň uviedla, že vlani Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) z celkového objemu žiadostí o priame platby vyhovela 86,3 % žiadateľov.

Na tzv. doplnkové národné priame platby bolo z prostriedkov štátneho rozpočtu SR pre 16.022 žiadostí vyplatených 107,4 milióna eur, a to formou platby na plodiny na ornej pôde pre 1534 žiadostí, formou podpory na chmeľ a vybrané odrody tabaku 22 žiadostí, na podporu na veľké dobytčie jednotky (VDJ) smerovali prostriedky pre 2788 žiadostí, doplnkové národné priame platby na plochu vyhoveli 11.678 žiadostiam.

Na tzv. trhovoorientované výdavky (TOV) sa v minulom roku vyplatilo 39,8 milióna eur, čo bolo päťnásobne viac ako v roku 2008. Najvyšší podiel v rámci TOV, 30,7 milióna eur, pripadol na pomoc z dočasného reštrukturalizačného fondu.

Štátna pomoc, vrátane národných podpôr, vlani predstavovala sumu 22,4 milióna eur, čo bolo o 146 % viac ako pred rokom. Výdavky na všeobecné služby medziročne klesli o 7 % a v štruktúre celkových výdavkov tvorili 9 % z celkového objemu podpôr.

jal pop