Maďari iniciovali preverenie registrácie značky Tokaj slovenskou stranou

Budapešť 11. marca (TASR) – Na návrh maďarskej strany začal príslušný výbor Európskej únie (EÚ) preverovať, či Slovenská republika oprávnene uviedla na oficiálnom portáli Európskej komisie (EK) E-Bacchus označenie Tokaj. Píše o tom dnešné vydanie maďarského denníka Népszabadság.

Vedúci oddelenia agrárneho trhu Ministerstva poľnohospodárstva a rozvoja vidieka Maďarskej republiky Péter Gárdosi pre denník uviedol, že Maďarsko v utorok predložilo výboru písomne otázky a obavy, ktoré sformulovali maďarskí odborníci v súvislosti so slovenským krokom. Grémium žiada postoj slovenskej strany k tejto otázke.

Maďarsko sa pripravuje aj na prípad, že spor o používanie značky bude pokračovať na Európskom súdnom dvore, uviedol dnes na záver maďarský denník Népszabadság.

Štátny tajomník Ministerstva pôdohospodárstva (MP) SR Ján Slabý, ktorý bol vo veci Tokaja za slovenský agrorezort poverený rokovaniami s Bruselom, 4. marca 2010 v Bratislave informoval, že Slovensko sa opäť stalo majiteľom značky Tokaj, a to so spätnou platnosťou od 1. augusta 2009. "Rokovania s Európskou komisiou teda priniesli pozitívny výsledok, keď sa k 26. februáru 2010 rozhodlo o zmene," povedal.

"Prakticky od minulého týždňa už na portáli E-Bacchus, oficiálnom portáli EK, je zaznačené pre Slovensko takisto Vinohradnícka oblasť Tokaj," konštatoval vtedy Slabý.

Minister pôdohospodárstva SR Vladimír Chovan 4. decembra 2009 konštatoval, že SR a Maďarsko nevedia v rokovaniach o značku Tokaj nájsť spoločnú cestu už dlhodobo, a preto sa od roku 2008 začali na spoločných rokovaniach zúčastňovať aj zástupcovia EK. "Obe krajiny podpísali na úrovni ministrov pôdohospodárstva spoločnú deklaráciu v decembri 2007. V roku 2009 sa podľa Chovanových slov uskutočnili dve trilaterárne rokovania za účasti zástupcov EK, Maďarska a Slovenska. EK požiadala obe krajiny o predloženie špecifikácií, ktoré mali slúžiť ako podklad na ďalšie rokovania. Slovensko na jar 2009 návrh špecifikácie predložilo, zástupcovia Maďarska však rovnaký podklad nepredložili. Následne sa uskutočnilo rokovanie v júli 2009, na ktorom sa opätovne nedosiahla dohoda. Obe krajiny, SR aj MR, však deklarovali, že chcú pokračovať ďalej v rokovaniach, spoločne chrániť Tokaj. Krátko po rokovaniach, ešte v júli 2009, však Maďarsko prijalo a vykonalo v národnej legislatíve zmenu, ktorou sa upravil názov Tokaji na Tokaj. "Uvedená zmena bola vykonaná aj napriek dohode, že každá zmena v legislatíve bude konzultovaná najprv s druhou stranou," povedal minister. Zmenu názvu navrhnutú Maďarskom však EK akceptovala a vykonala príslušnú zmenu aj vo svojom elektronickom registri. SR pritom už v marci 2009 požiadala v súlade s platnou legislatívou o zaradenie názvu Tokaj do elektronického registra, ktorý vedie EK. "Túto našu požiadavku však EK v apríli 2009 neakceptovala," dodal v decembri 2009 Chovan.

UPOZORNENIE:

TASR sa pokúsi získať stanovisko MP SR.

(spravodajca TASR Ladislav Vallach) gl