Nová koalícia chce v EÚ presadzovať plošné zrušenie agrodotácií

Bratislava 24. júna (TASR) – Formujúca sa vládna koalícia plánuje v rezorte pôdohospodárstva v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ presadzovať plošné zrušenie poľnohospodárskych dotácií.

"V záujme zachovania konkurencieschopnosti slovenských poľnohospodárov sa budeme dovtedy snažiť dosiahnuť nediskriminačné podmienky," uvádzajú strany SDKÚ-DS, SaS, KDH a Most-Híd v zverejnených programových tézach.

Stredopravá koalícia sľubuje "zrušiť zbytočne prísne predpisy a kvóty, obmedzujúce farmárov a potravinárov, tak európskych aj idúcich nad rámec legislatívy EÚ a vyrovnať rozsah kontroly domácich potravín s rozsahom kontroly dovážaných potravín."

"Prispôsobíme legislatívu pre priamy predaj farmárskych výrobkov podmienkam v iných členských štátoch EÚ rozšírením o všetky druhy farmárskych výrobkov a zmiernením kritérií na ich výrobu a priamy predaj pri súčasnom zachovaní ich zdravotnej bezchybnosti. Budeme riešiť nerovnosti v reťazci prvovýrobca – spracovateľ – obchod na úrovni EÚ."

Podľa budúcich vládnych strán by sa mala preskúmať možnosť decentralizovať rozhodovanie o prerozdeľovaní zdrojov z Regionálnych operačných programov a z Programu rozvoja vidieka na vyššie územné celky a prípadne prehodnotiť mechanizmus podpory financovania regionálneho rozvoja z prostriedkov EÚ.

jal pop