OECD žiada reformu agrárnej politiky

Paríž 1. júla (TASR) – Agrárna politika takých krajín, akými sú Nemecko a Francúzsko, by sa mala podľa názoru Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) zásadne prehodnotiť. V jej správe, ktorú zverejnili dnes v sídle organizácie v Paríži, sa uvádza, že kto nižšie ceny kompenzuje dotáciami, vyvoláva na medzinárodnom trhu výrazné kolísanie cien. To isté platí aj o kontrole vývozu, ktorá má chrániť domáci trh práve pred cenovými výkyvmi. Podľa OECD musí byť spojenie medzi vládnymi dotáciami a agrárnou výrobou odstránené.

V roku 2009 sa v členských krajinách OECD vyplatili farmárom dotácie v hodnote 253 miliárd USD (206,18 miliardy eur). Suma predstavuje 22 % hrubých príjmov sektora. Najväčšiu podporu dostávajú roľníci v Nórsku. Z celkových ročných príjmov im štát poskytuje v priemere 66 %. V EÚ je podiel štátnych dotácií na príjmoch sektora 24 %.

Informovala o tom agentúra DPA.

(1 EUR = 1,2271 USD)

3 jns gl