Podpora na hektár poľnohospodárskej pôdy vlani v SR dosiahla 239 eur

Bratislava 5. augusta (TASR) – Podpora na hektár poľnohospodársky využívanej pôdy v EÚ-27 vlani dosiahla úroveň približne 299 eur. Slovensko evidovalo podporu na úrovni 239 eur. Informovalo o tom Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja (MPŽPRR) SR v situačnej správe o agrosektore SR za rok 2009.

Najvyššiu podporu na hektár poľnohospodársky využívanej pôdy v EÚ-27 dosiahla Malta, a to 1577 eur. Naopak najnižšiu podporu evidoval Cyprus, len 28 eur. Priemer bývalej EÚ-15 dosiahol približne 349 eur.

Česká republika dosiahla úroveň podpory na ha poľnohospodársky využívanej pôdy 369 eur, Poľsko 195 eur a Maďarsko 192 eur. Rakúsko evidovalo 519 eur a Nemecko 384 eur.

Objemovo najviac podpory bolo v minulom roku alokovanej do produkčne rozhodujúcich krajín EÚ-27, a to vo Francúzsku (18,5 %), Španielsku (13,8 %), Nemecku (12,2 %) a vo Veľkej Británii (7,6 %). Do pôvodných členských krajín EÚ-15 bolo alokovaných 84,7 % celkovej podpory.

Slovensko vlani dostalo len 0,9 % podpory poľnohospodárstva EÚ v prepočte na hektár poľnohospodársky využívanej pôdy, čo bolo okrem Slovinska najmenej z novopristúpených krajín.

jal pop