AGRO: Pôdu na Slovensku možno predať aj občanom z členského štátu EÚ

Bratislava 8. augusta (TASR) – Pôdu na Slovensku možno predať aj občanom z iných členských štátov Európskej únie (EÚ), avšak za tých istých podmienok ako občanom SR.

„Vlastník pozemku môže spôsobmi uvedenými v Zákone o nadobúdaní poľnohospodárskeho pozemku previesť vlastníctvo takého pozemku aj na zahraničný subjekt za predpokladu, že ide o subjekt z členského štátu EÚ, alebo EHP, alebo zo Švajčiarska, alebo zo štátu, s ktorým má SR uzavretú bilaterálnu zmluvu, ktorá takýto prevod vlastníctva garantuje. Týmto subjektom nemožno klásť podmienky a obmedzenia, ktoré by boli odlišné a prísnejšie, než tie, ktoré sa vzťahujú na subjekty zo SR,“ informovala TASR hovorkyňa Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR Radka Kulaviaková. Znamená to, že aj na týchto občanov sa vzťahujú rovnako podmienky trojročného výkonu podnikateľskej činnosti alebo zamestnania v poľnohospodárstve v obci. „Ak subjekt vykonáva uvedenú činnosť v susednej obci alebo bez ohľadu na miesto výkonu činnosti platí i podmienka desaťročného pobytu alebo sídla v SR, ako to náš zákon ustanovuje. Pre ostatné subjekty zo zahraničia platí zákaz predaja pôdy,“ doplnila hovorkyňa MPRV.

kok zll