AGRO: Slovensko eviduje 2 % organicky obhospodarovaných plôch

Bratislava 14. augusta (TASR) – Slovensko eviduje 2 % tzv. organicky obhospodarovaných plôch. Vyplýva to z júlovej správy Agrárnych trhových informácií Slovenska (ATIS).

Rovnaký podiel organicky obhospodarovaných plôch ako SR, teda 2-%, v EÚ-27 má aj Lotyšsko, Dánsko, Fínsko, Rumunsko a Litva.

Z okolitých štátov sa ekologické poľnohospodárstvo realizuje v Maďarsku na 2 %, v ČR na 4 %, v Poľsku na 4 % a v Rakúsku na 6 % obhospodarovaných plôch.

V pestovaní bioplodín najvyšší podiel na pestovateľských plochách pripadá na Španielsko, a to 15-%, Taliansko 13-%, Nemecko 12-%, Veľkú Britániu 10-% a Francúzsko 8-% podiel.

Grécko eviduje 4-% podiel, Švédsko 4-% a ostané krajiny 7-% podiel ekologického pestovania plodín, dodáva správa ATIS.

jal pa