Zelená kniha zameraná na kvalitu a tradície európskych výrobkov

Brusel 14. júla (TASR) – Európska komisia (EK) otvorila dnes diskusiu o budúcnosti podporných a informačných systémov pre poľnohospodárske produkty Európskej únie. Ide o zverejnenie tzv. zelenej knihy k uvedeným otázkam, prostredníctvom ktorej komisia hľadá spôsob, ako vypracovať cielenejšiu a ambicióznejšiu stratégiu pre budúcnosť. Jej prostredníctvom budú spotrebiteľom v EÚ i mimo nej jasnejšie pojmy ako kvalita, tradície a pridaná hodnota európskych poľnohospodárskych a potravinárskych produktov.

"Na ochranu zdravia našich spotrebiteľov musia poľnohospodári v Európe dodržiavať prísnejšie predpisy týkajúce sa potravinovej bezpečnosti, stavu životného prostredia a dobrých podmienok zvierat, než ich konkurenti inde na svete," vyhlásil dnes komisár EÚ pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Dacian Ciološ pri prezentácii zelenej knihy v Bruseli.

Podľa slov komisára európske poľnohospodárstvo potrebuje politiku ambicióznej a účinnej podpory, ktorou sa vyzdvihne pridaná hodnota tohto odvetvia. Pre zamestnanosť a rast v Európe je dôležité, že sa môže zlepšiť postavenie agropotravinárskeho odvetvia EÚ na tradičných a nových trhoch, aj preto, ako uviedol komisár Ciološ, Európa potrebuje zvážiť, ako najlepšie upraviť systémy na podporu tohto cieľa.

V zelenej knihe sa nastoľuje celý rad rôznorodých otázok a všetky zainteresované strany – spotrebitelia, producenti, distribútori i oficiálne orgány – boli vyzvané, aby do 30. septembra 2011 poslali svoje pripomienky a návrhy. Na základe týchto reakcií EK vypracuje návrh oznámenia pre budúci rok, ktorý by mal v konečnom dôsledku viesť k legislatívnym návrhom.

Súčasné predpisy EÚ týkajúce sa informácií a podpory pre agropotravinárske odvetvie sa navrhovali v 80. rokoch minulého storočia. V priebehu rokov sa upravovali, a to najmä vzhľadom na zvýšenie počtu značiek kvality.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) pop