Agrorezort nesúhlasí s kompromisnou dohodou o reforme agropolitiky EÚ

Na snímke minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan. [FOTO TASR/Roman Hanc]

Dôvodom je dotačná podpora pre zemiaky, či nové ekologické agrodotácie.

Slovensko má výhrady k politickej dohode o Spoločnej poľnohospodárskej politike (CAP) EÚ. Informoval o tom odbor komunikácie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR.

Na ostatnom supertrialógu Rady ministrov pôdohospodárstva, Európskeho parlamentu a Európskej komisie bola po troch rokoch vyjednávaní uzavretá politická dohoda o kompromisnom znení CAP. Slovensko zastúpené ministrom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Samuelom Vlčanom (nominant OĽANO) však s kompromisným návrhom nesúhlasí, bude preto trvať na dopracovaní legislatívnej podoby počas nadchádzajúceho slovinského predsedníctva v Rade EÚ.

„Na rokovaní rady Agrifish som otvorene vyjadril nespokojnosť so znením kompromisných návrhov. Mám výhrady predovšetkým k vyňatiu konzumných zemiakov z viazanej podpory. Rovnakú pozíciu zastávame v tejto téme spolu s Bulharskom a Rumunskom, preto Európska komisia prisľúbila, že nájde prijateľné riešenie. Napriek nedostatkom, ktoré je stále možné doladiť, prinesie Spoločná poľnohospodárska politika ako celok stabilitu v celom sektore poľnohospodárstva až do roku 2027,“ uviedol Vlčan.

Žiadna dohoda, lepšia dohoda? Únia sa už štyri roky nevie dohodnúť na reforme agrodotácií

Inštitúcie EÚ sa navzájom obviňujú, kto má väčší podiel na tom, že stále nie je jasné, ako bude vyzerať reforma Spoločnej poľnohospodárskej politiky. Hlavnou deliacou líniou zostáva otázka nových ekologických a klimatických podmienok pre čerpanie agrodotácií. 

Nesúhlas s nastavením ekoschém

Podľa odboru komunikácie okrem zaradenia konzumných zemiakov medzi sektory, na ktoré môže byť vyplácaná viazaná podpora, trvá slovenský agrorezort aj na dostatočnom spolufinancovaní pozemkových úprav pre poľnohospodárstvo. Pri rozdrobenosti (vlastníctva) pozemkov na Slovensku je aktuálne opatrenie vo výške 65 percent nedostatočné. Preto tému Vlčan otvorí aj počas slovinského predsedníctva v Rade EÚ.

Rovnako je podľa MPRV stále nedorokovanou otázkou nastavenie takzvaných ekoschém. V aktuálnom kompromisnom znení sú navrhnuté veľmi nízke záruky flexibility, čo môže priamo ohroziť čerpanie zdrojov.

Ekologické agrodotácie: Za aké činnosti by mali byť farmári odmenení? (ANKETA)

Väčšina odborníkov je za to, aby Slovensko v budúcom programovom období vyčlenilo viac ako 20 percent priamych poľnohospodárskych platieb na postupy, ktoré budú prospešné pre prírodu a klímu. No zhodujú sa, že nie je dôležité iba, koľko peňazí na ekoschémy pôjde, ale hlavne to, či budú nastavené kvalitne – to znamená, aby skutočne riešili environmentálne problémy v slovenskom agrosektore a boli zároveň pre farmárov finančne motivujúce. 

Odbor komunikácie doplnil, že slovenský agrominister vyjadril výhrady k administratívnej náročnosti implementácie nových prvkov CAP, ktorá enormne zaťaží Pôdohospodársku platobnú agentúru (PPA). Napríklad by jej malo pribudnúť dohliadanie nad dodržiavaním zamestnaneckých pracovných práv.

MPRV dodalo, že technické  detaily a právne znenie CAP už bude pripravovať slovinské predsedníctvo v Rade EÚ. Plánom podľa agrorezortu je, aby boli návrhy nariadení zverejnené do konca roka 2021.