Aj podľa emeafinance je VÚB najlepšia slovenská banka

VÚB banka, člen skupiny Intesa Sanpaolo, získala za rok 2009 ďalšiu prestížnu medzinárodnú cenu – „Best Bank in Slovak Republic“ od ekonomického magazínu emeafinance. Je to už štvrté významné ocenenie v rade po tom, ako ju za banku roka vyhlásil týždenník Trend a prestížne magazíny The Banker a Euromoney.

Podľa emeafinancne bola VÚB jedinou z veľkých retailových bánk na Slovensku, ktorá v roku 2009 medziročne znížila pomer nákladov a výnosov. Tento ukazovateľ dokázala stlačiť pod 45%, zatiaľ čo jej hlavní konkurenti sa pohybovali na úrovni o 10 percentuálnych bodov vyššej. Kvalitný manažment rizík vo VÚB prispel k tomu, že jej podiel nesplácaných úverov bol o 2% nižší ako trhový priemer. Emeafinance ocenil aj obozretné riadenie likvidity a aktivity banky v oblasti spoločenskej zodpovednosti. Za tie banka nedávno získala v súťaži Via Bona, ktorú vyhlasuje Nadácia Pontis, hlavnú cenu pre veľké podniky.

„Aj v časoch hojnosti sme boli obozretní a pred rastom trhových podielov sme vždy uprednostňovali kvalitu portfólia. Kríza ukázala, že tento prístup je správny a potvrdzujú to aj ocenenia, ktoré sme získali za posledný rok,“ povedal Ignacio Jaquotot, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva VÚB banky.

Okrem VÚB banky získala ocenenia aj ďalšia banka zo skupiny Intesa Sanpaolo – Banca Intesa Beograd – ktorú magazín emeafinancne označil za najlepšiu banku v Srbsku.

Emeafinance je prestížny magazín so sídlom v Londýne, ktorý sa zameriava na prinášanie informácií z finančného sektora v dynamicky sa rozvíjajúcich regiónoch Európy, Stredného Východu a Afriky. Je cenným zdrojom informácií pre riadiacich pracovníkov z oblasti financií, investícií či medzinárodného obchodu.