Ako sa bude narábať s viac ako 1 mld € z európskeho rozpočtu?

IKEP logo

Diskutovať sa bude o tom kam a na čo bude smerovať približne 1,125 miliardy eur zo spoločnej európskej kasy. Poslanci Európskeho parlamentu, zástupcovia ústredných orgánov štátnej správy a akademickej obce podrobne predstavia nie len európske priority ako ich odzrkadľuje prvý návrh pre jednotlivé oblasti z dielne Európskej komisie, ale hlavne slovenské oblasti záujmu pokiaľ ide o nasmerovanie financií. Vyhýbať sa nebudú ani hlavným výhradám štátov, či Európskeho parlamentu, ktoré budú po nasledujúce mesiace horúcou témou rokovaní na rôznych úrovniach.

Európsky parlament ako jeden z hlavných aktérov bude zohrávať v procese zásadnú rolu, pretože na schválenie sedemročného rozpočtového rámca je potrebný jeho súhlas. Slovenskí poslanci Európskeho parlamentu, vysvetlia, čo považujú definovaní európskych výdavkov za dôležité. Zástupcovia ministerstiev budú hovoriť o tom, aké má Slovensko k návrhu pripomienky a čo považuje za strategické z európskeho rozpočtu podporiť.

V kontexte pretrvávajúcej hospodárskej a dlhovej krízy sa vystupujúci budú zaoberať otázkou, do akej miery by mal európsky rozpočet odrážať škrty vo výdavkoch na národnej úrovni a či a prečo je dôležité, aby sa príjmy európskeho rozpočtu reformovali.

Fórum sa tiež pokúsi odpovedať na zásadnú otázku, či má Európska únia dostatok prostriedkov, aby pokryla priority definované na politickej úrovni – či už ide o Stratégiu Európa 2020 alebo tzv. európsku diplomatickú službu alebo skutočne efektívnu kohéznu politiku.

Verejné fórum sa bude konať v pondelok, 17. októbra od 10:00 hodiny v aule Rotunda Ekonomickej fakulty UMB, Cesta na amfiteáter 1, Banská Bystrica. Po konci podujatia cca o 14.00 bude nasledovať tlačová konferencia.

V prípade záujmu o účasť získate potrebné informácie na http://www.euractiv.sk/buducnost-eu/udalost/forum-o-financnom-vyhlade-eu-2014-2020-b-bystrica-004629