Albánsko požiadalo o členstvo

Albánsky premiér Sali Berisha odovzdal prihlášku českému premiérovi Mirekovi Topolánkovi, ktorého krajina je do júla na čele EÚ. „Pred Albánskom je dlhá cesta a dúfam, že bude korunovaná úspechom“, povedal Topolánek na tlačovej konferencii.

V správe z novembra Komisia konštatovala, že Albánsko musí urobiť väčší pokrok v posilňovaní štátnej správy a súdov a v boji proti organizovanému zločinu a korupcii.

Komisia Tiranu vyzývala, aby s prihláškou počkala na 28. Jún, kedy sa budú konať národné parlamentné voľby. Medzinárodní pozorovatelia totiž podľa Bruselu zatiaľ nikdy neoznačili albánske voľby za slobodné a spravodlivé.

Albánsko je treťou balkánskou krajinou, ktorá v krátkom čase požiadala alebo požiada o členstvo – v decembri to bola Čierna hora, ešte tohto roku by sa malo pridať Srbsko. Na začiatku apríla sa Albánsko a Chorvátsko stali členmi NATO.

Proces rozširovania sa však pravdepodobne spomalí. Aj ak prijatie Lisabonskej zmluvy vytvorí právny a inštitucionálny rámec, viacero členských krajín váha s prijímaním nových členov „do klubu“.

Vstup pre akúkoľvek krajinu, s výnimkou Chorvátska, ktoré je v pokročilom štádiu rokovaní, je v krátkodobom horizonte nepravdepodobný. Špeciálnym prípadom môže byť krízou zasiahnutý Island. Ak sa rozhodne podať prihlášku, predvstupové rokovania môžu prebehnúť veľmi rýchlo. Jednak patrí stále medzi relatívne bohatšie krajiny, a je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru, takže viacero kapitol uzavrie veľmi rýchlo.

EurActiv podľa spravodajstva Reuters

Pozície

Generálny riaditeľ DG pre rozširovanie Michale Leigh albánsku prihlášku privítal. „Komisia víta žiadosť o členstvo v EÚ predloženú premiérom Albánska, pánom Salim Berisha, predsedovi Európskej rady, premiérovi Mirekovi Topolánkovi. Dnes dosiahli Albánsko historický míľnik, ktorý označuje dôležité zapojenie sa krajiny do spoločných európskych hodnôt a základov. O ďalšom postupe musí rozhodnúť Rada. Komisia je pripravená vypracovať „názor“ o albánskej žiadosti, ak nás k tomu Rada vyzve“, píše vo vyhlásení Leigh.