ASSS: Podala EK sťažnosť pre výhrady voči spotrebiteľskej politike štátu

Bratislava 10. júna (TASR) – Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska (ASSS) dnes podala sťažnosť Európskej komisii (EK) pre výhrady voči spotrebiteľskej politike štátu. Tento krok ASSS podnikla preto, že "už tri roky poukazuje na nezáujem štátu realizovať skutočnú európsku spotrebiteľskú politiku, ktorá je v kompetencii Ministerstva hospodárstva (MH) SR," uviedla pre TASR prezidentka ASSS Božena Stašenková.

Zároveň upozornila, že hoci SR transponovala smernicu o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu do zákona o ochrane spotrebiteľa, v praktickom živote jej uplatnenie zlyháva a finančne poškodzuje záujmy spotrebiteľov.

Názorným príkladom je konanie firiem First Choice Marketing, s. r. o, Bellavista, s. r. o. a Adverto, s. r. o., ktoré nekalými obchodnými praktikami poškodili veľké množstvo spotrebiteľov. Iba v ASSS so sídlom v Starej Ľubovni vyhľadalo pomoc viac ako 250 manželských párov, ktorí po prezentácii dovolenkových pobytov na Kanárskych ostrovoch podpísali nevýhodné zmluvy a prišli o 600 až 1200 eur.

Podľa jej slov aj keď o používaní nekalých obchodných praktík boli informovaní Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), MH SR, Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR, Úrad vlády (ÚV) SR, zložky polície a prokuratúry, spotrebiteľom nepomohol ani návrh SOI na pozastavenie živnostenského oprávnenia. Obvodný úrad v Nitre to odmietol vykonať ako vážny zásah do ústavou zaručeného práva na podnikanie. "ASSS okrem toho podala v mene poškodených spotrebiteľov žalobu na Okresný súd v Nitre, no súdny spor ešte nie je ukončený."

V súčasnosti sa dotknutí spotrebitelia s menovanými tromi firmami nevedia skontaktovať, a preto sa ASSS domnieva, že firmy ukončili podnikanie. To tiež poukazuje na slabú vymáhateľnosť práva a problémy transpozície smernice o nekalých obchodných praktikách, ktorej chýba vynútiteľnosť, existencia vhodných a účinných prostriedkov a primerané a odradzujúce sankcie voči nekalým obchodným praktikám.

Podľa článku 258 Zmluvy o fungovaní EÚ má EK právo podniknúť právne kroky proti členskému štátu, ktorý si neplní povinnosti. Na Slovensku zatiaľ MH, ktoré je zodpovedné za spotrebiteľskú politiku, "oceňuje" aktivity ASSS tým, že jej ostatné tri roky kráti dotácie na výkon činnosti, aby "naša asociácia nemohla hýbať so stojatými vodami v ochrane spotrebiteľa", dodala Stašenková.

ku gl