Audítori vyčítajú Bruselu oneskorený a predražený vývoj projektu SIS II

Brusel 19. mája (TASR) – Európska komisia (EK) by mala využiť poznatky získané pri vývoji Schengenského informačného systému s cieľom vyhnúť sa v budúcnosti podobným oneskoreniam a nadmerným výdavkom na projekty IT, uviedli audítori EÚ v dnes zverejnenej správe Európskeho dvora audítorov (EDA).

V správe sa uvádza, že EK dodala druhú generáciu Schengenského informačného systému (SIS II) o šesť rokov neskôr, než sa pôvodne plánovalo, pričom rozpočet bol osemnásobne vyšší ako pôvodne odhadovaný rozpočet. Oneskorenia a prekročenie rozpočtu boli dôsledkom nedostatkov v riadení exekutívy EÚ.

Schengenský informačný systém používajú príslušníci pohraničnej stráže, polícia, colníci a vízové a súdne orgány v rámci schengenského priestoru. Obsahuje informácie o osobách, ktoré môžu byť zapojené do závažnej trestnej činnosti alebo nemusia mať právo na vstup do EÚ či zotrvanie v EÚ. Obsahuje tiež upozornenia o nezvestných osobách a stratenom či ukradnutom majetku, ako sú bankovky, vozidlá, strelné zbrane a doklady totožnosti. Zápisy vkladajú do systému vnútroštátne orgány.

„Rada Európskej únie poverila v roku 2001 komisiu vytvorením novej verzie Schengenského informačného systému,“ pripomenul Pietro Russo, člen EDA zodpovedný za túto správu. Dodal, že pôvodný termín nebol realistický, EK najskôr nepridelila na projekt dostatočný počet zamestnancov s odbornými znalosťami a nebola schopná účinne riadiť hlavnú zákazku v súvislosti s vývojom systému až od roku 2009.

Komisia okrem toho nevyužila dostatočne skúsenosti koncových používateľov a požiadavky na systém sa v prvej časti projektu zmenili.

V pôvodných orientačných odhadoch nákladov vynaložených z rozpočtu EÚ na centrálny systém sa výrazne podcenil skutočný rozsah potrebných investícií. Celkové náklady na SIS II dosiahli v súvislosti s centrálnym systémom 189 miliónov eur, ku ktorým ešte treba prirátať vyše 330 miliónov eur odhadovaných v súvislosti s vnútroštátnymi systémami.

Medzitým sa stal pôvodne očakávaný hlavný prínos SIS II menej relevantným, keďže sa systém SIS I rozšíril na nové členské štáty. Vzhľadom na tieto veľké úpravy nákladov a očakávaných prínosov EK nepreukázala, že systém SIS II v plnej miere zabezpečil organizácii najvyššiu hodnotu za vynaložené prostriedky.

Audítori zároveň skonštatovali, že EK si vzala ponaučenie zo svojich skúseností získaných počas prvej fázy projektu, čo jej umožnilo zmeniť prístup počas konečnej fázy projektu prebiehajúcej od roku 2010 a dodať SIS II v apríli 2013. Okrem toho komisia uplatnila niektoré poznatky získané v rámci vývoja SIS II aj pri príprave iných rozsiahlych projektov IT.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) dem