Azylový úrad EÚ: V roku 2012 bol najprudší nárast žiadateľov o azyl zo Sýrie

Brusel 4. septembra (TASR) – Počet sýrskych žiadateľov o azyl v EÚ sa v priebehu jedného roka viac ako strojnásobil. Ide o najrýchlejšie tempo rastu azylových žiadostí spomedzi všetkých národnostných skupín, uviedol vo svojej správe Európsky parlament (EP).

Parlament sa odvoláva na údaje Európskeho azylového podporného úradu (EASO), ktorý vo svojej výročnej správe uviedol, že v roku 2012 bol počet sýrskych žiadateľov o azyl 24.110, kým v roku 2011 to bolo len 7885 žiadateľov.

Celkový počet utečencov, ktorí hľadajú útočisko na pôde EÚ, sa v roku 2012 zvýšil o 11 percent voči predošlému roku, pričom najväčšia skupina žiadateľov pochádzala z Afganistanu.

Výkonný riaditeľ EASO Robert K. Visser vo štvrtok predloží výročnú správu Výboru EP pre občianske slobody (LIBE), ktorého členovia budú rokovať o dôsledkoch zvýšenej migrácie z krajín ohrozených konfliktami a nestabilitou.

Výročná správa obsahuje prehľad o azylovej situácii v EÚ v roku 2012 a analyzuje, ako členské štáty nakladali so žiadosťami o azyl. Správa sa zvlášť zameriava na zvýšený tok azylantov z Afganistanu a zo Sýrie.

Podľa správy EASO sa v roku 2012 počet žiadateľov o azyl v EÚ zvýšil na 335.365 osôb. Väčšina žiadostí o poskytnutie azylu sa týkala troch členských krajín EÚ: Nemecka (77.650 žiadostí, 46-percentný nárast oproti roku 2011), Francúzska (61.455, nárast o sedem percent) a Švédska (43.945, nárast o 48 percent).

Podľa prieskumu vlani väčšina žiadateľov o azyl pochádzala z Afganistanu (28.005 osôb, v roku 2011 to bolo 28.015), Ruska (24.280, nárast o 32 percent) a zo Sýrie (24.110, nárast o 206 percent).

Európsky parlament schválil tento rok nové pravidlá azylovej politiky, ktoré by mali vstúpiť do platnosti v druhej polovici roka 2015. Nové pravidlá stanovujú spoločné postupy a lehoty na vybavovanie žiadostí o azyl a stanovujú aj základné práva žiadateľov o azyl prichádzajúcich do priestoru EÚ.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) dem