Barroso a Van Rompuy chcú lídrov skupiny G20 uistiť o stabilite eurozóny

Brusel 15. júna (TASR) – Predseda Európskej komisie (EK) José Manuel Barroso a predseda Európskej rady Herman Van Rompuy dnes, krátko pred odletom na summit G20 v Los Cabos v Mexiku, v spoločnom stanovisku predstavili priority, ktoré sú z hľadiska EÚ na summite dôležité.

"Na summite G20 bude dôležitou diskusnou otázkou situácia v eurozóne. Zvýrazníme naše odhodlanie komplexne reagovať na krízu štátneho dlhu riešením problémov oslabených krajín," uviedli dvaja najvyšší predstavitelia EÚ v spoločnom stanovisku.

Barroso a Van Rompuy uviedli, že v Mexiku potvrdia záväzok zabezpečiť finančnú stabilitu a integritu eurozóny. A vôľu zachovať Grécko v eurozóne, ktoré však musí dodržiavať svoje záväzky.

"Napokon budeme našich partnerov informovať o tom, že sme na ceste k ďalšiemu posilneniu našej hospodárskej únie, aby lepšie zodpovedala menovej únii," uviedli obaja lídri EÚ.

Barroso a Van Rompuy naznačili, že vyzvú svojich partnerov v rámci G20, aby prevzali svoju zodpovednosť z hľadiska vydania silného impulzu k nastoleniu rovnováhy v svetovom hospodárstve.

"EÚ je presvedčená, že akčný plán pre rast z Los Cabos, ktorý budú lídri G20 schvaľovať, by mal predstavovať vyváženú kombináciu fiškálnej konsolidácie a štrukturálnych reforiem vrátane vyvážených záväzkov všetkých členov G20, čiže aj Spojených štátov, Japonska a Číny, a bude slúžiť ako konkrétny rámec pre všetky krajiny G20 na obnovu ich záväzkov k povzbudeniu globálneho rastu," uvádza sa v ich spoločnom vyhlásení.

Z hľadiska posilňovania mechanizmu medzinárodnej finančnej architektúry a finančného systému, obaja predsedovia vyzdvihnú fakt, že EÚ je na dobrej ceste k úplnému zavedeniu finančných reforiem do roku 2013 a od svojich partnerov očakávajú, že naplnia svoje záväzky v rámci G20, najmä tie, ktoré hovoria o reforme finančného trhu a ktoré boli prijaté lídrami G20 na summite vo Washingtone v roku 2008.

"Dohoda o zvýšení prostriedkov MMF o 430 miliárd dolárov, ktorú ministri financií G20 dosiahli v apríli vo Washingtone, je vítaná," uviedli Barroso a Van Rompuy, podľa ktorých je úplné zavedenie reforiem o kvótach a riadení MMF dohodnutých v roku 2010 kľúčovým faktorom, ktorý vplýva na zlepšenie legitimity, dôveryhodnosti a účinnosti fondu.

Lídri G20 budú diskutovať aj o obchode, tvorbe pracovných miest a raste. EÚ sa domnieva, že obchod by mal zohrávať dôležitú úlohu ako zdroj rastu a pracovných miest. Barroso a Van Rompuy vyzvú svojich partnerov v rámci G20, aby výrazným spôsobom podporili zjednodušenie obchodu s cieľom zabezpečiť úspech časti rozvojového programu z Dohy, ktorá prospieva najmenej rozvinutým krajinám. Vzhľadom na znepokojujúci nárast protekcionizmu vyzvú krajiny G20, aby zintenzívnili boj proti tomuto fenoménu a posilnili multilaterálny systém obchodovania. V neposlednom rade obaja predsedovia považujú zamestnanosť, a to najmä mladých ľudí, za zásadný problém EÚ a krajín G20.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) pop