Barroso: Pracovný plán EÚ na rok 2014 má ambície dotiahnuť priority do konca

Brusel 22. októbra (TASR) – Európska komisia (EK) dnes predstavila svoj pracovný program na rok 2014, v ktorom kladie silný dôraz na výsledky a identifikuje priority, ktoré majú byť dokončené v nasledujúcich mesiacoch.

V hrubých obrysoch sa EK snaží dokončiť stratégiu bankovej únie, jednotný trh či oblasť digitálnej agendy. Komisia chce zaistiť, aby nové opatrenia v rámci viacročného finančného rámca 2014-2020 vstúpili rýchlo do platnosti, osobitne v oblasti boja proti nezamestnanosti mladých ľudí.

"Rok 2014 bude rokom realizácií a implementácií," povedal dnes predseda EK José Manuel Barroso. A dodal, že len vďaka rozhodnej a vytrvalej činnosti možno ukázať občanom a podnikom EÚ, že sa môžu s dôverou pozerať do budúcnosti.

Barroso spresnil, že EK bude aktívne pomáhať Európskej rade a Európskemu parlamentu pri dokončovaní prác na všetkých dôležitých návrhoch, ktoré sú zatiaľ neukončené.

Rast a zamestnanosť zostávajú najvyššou prioritou EÚ aj v roku 2014, s osobitným zameraním na boj proti nezamestnanosti mladých ľudí a uľahčenie prístupov k financovaniu.

Prvýkrát pracovný program EK obsahuje zoznam už prijatých legislatívnych návrhov, ktoré, ako sa komisia domnieva, si zaslúžia osobitnú pozornosť vzhľadom na ich význam a vzhľadom na to, že sú natoľko pokročilé, že majú reálnu šancu na prijatie v nadchádzajúcich mesiacoch.

Ide o 26 priorít, ktoré dávajú jasnú informáciu o oblastiach, na ktoré sa exekutíva EÚ zameria v posledných šiestich mesiacoch pred voľbami do Európskeho parlamentu:

Jednotný rezolučný mechanizmus;

Právny rámec pre obnovu bánk rezolučný fond;

Systém ochrany vkladov;

Smernica o finančných službách (MIFID);

Pomoc spotrebiteľom v oblasti priameho bankovníctva;

Dlhodobé investičné fondy;

Boj proti praniu špinavých peňazí;

Zvýšená spolupráca medzi verejnými službami zamestnanosti;

Vysielanie pracovníkov medzi spoločnosťami a podnikmi;

Voľný pohyb pracovníkov v rámci EÚ;

Bezpečnosť sietí a informácií;

Telekomunikačný balíček;

Revidovaná smernica o platobných službách na vnútornom trhu;

Elektronická identifikácia a elektronické podpisy;

4. železničný balík, dokončenie jednotného železničného priestoru EÚ;

Systém obchodovania s emisiami a letectvo;

Žaloby o náhradu škody v rámci práva hospodárskej súťaže;

Verejné zákazky;

Elektronická fakturácia pri zadávaní verejných zákaziek;

Reforma pravidiel týkajúcich sa bankrotu;

Zriadenie Európskej prokuratúry;

Administratíva – povinná automatická výmena daňových informácií;

Daň z finančných transakcií;

Revidovaná smernica o tabakových výrobkoch;

Nariadenie o štatúte a financovaní európskych politických strán a nadácií.

(spravodajca TASR Jaromír Novak) žab